الازهر با عربستان در هجوم علیه شیعیان همکاری می کند
الازهر با عربستان در هجوم علیه شیعیان همکاری می کند

خط امام : ابراهیم عیسی»، سردبیر روزنامه دولتی مصری « المقال» و از اعضای شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر با انتقاد از اهانت های شیخ الازهر نسبت به تشیع ، تاکید کرد: وهابیت هیچ سرزمینی را از سم خود در امان نخواهد گذاشت و با تمام فعالیت هایش در نظر دارد از پیروزی ایران در […]

خط امام : ابراهیم عیسی»، سردبیر روزنامه دولتی مصری « المقال» و از اعضای شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر با انتقاد از اهانت های شیخ الازهر نسبت به تشیع ، تاکید کرد: وهابیت هیچ سرزمینی را از سم خود در امان نخواهد گذاشت و با تمام فعالیت هایش در نظر دارد از پیروزی ایران در جنگ هسته ای انتقام بگیرد.

به گزارش خط امام به نقل از پایگاه الوطن، وی که پیشتر ریاست روزنامه الدستور مصر را نیز به عهده داشت ، با بیانی کنایه آمیز گفت: نمی دانم شیخ الازهر برای بیان نظرات خود در مورد تشیع و ایران ، از عربستان خط مشی می گیرد یا خیر؟ زیرا پیروزی ایران در بهره گیری از حق هسته ای باعث خشم عربستان شده و الازهر مصر نیز به وکالت از سعودی ها تلاش کرد تا گسترش تشیع را متوقف کند.»

ابراهیم عیسی، با اشاره به سخنان اخیر الازهر در مورد تشیع، بیان کرد: الازهر به جای این که موارد تشابه و اشتراک میان تشیع و تسنن را دریابد و آن ها را تقویت کند، غرق در خرافات وهابیت شده ،وهابیتی که تنها بر پایه تکفیر شیعیان و شعله ور کردن آتش در جهان عرب بنیان نهاده شده است.

وی که در حال حاضر ریاست شبکه ماهواره ای التحریر را به نیز عهده دارد ، تصریح کرد:وهابیت در تمام موسسات دولتی نفوذ پیدا کرده و الازهر نیز از هجوم آن ها در امان نبوده زیرا همگی شاهد تغییرات اخیر شیخ الازهر بوده ایم.

ترجمه: شفقنا