جان کری در سنا: تسلیم ایران رویای خام و فانتزی است
جان کری در سنا: تسلیم ایران رویای خام و فانتزی است

خط امام : جان کری وزیر خارجه امریکا در نشست کمیسیون خارجی مجلس سنا که هم اکنون در حال برگزاری است ، گفت که وقتی ما مذاکره کردیم ، ایران هر چه خواسته، داشته و به آن رسیده است و تسلیم ایران رویای خام و فانتزی است. به گزارش خط امام ، کری افزود: از […]

خط امام : جان کری وزیر خارجه امریکا در نشست کمیسیون خارجی مجلس سنا که هم اکنون در حال برگزاری است ، گفت که وقتی ما مذاکره کردیم ، ایران هر چه خواسته، داشته و به آن رسیده است و تسلیم ایران رویای خام و فانتزی است.

به گزارش خط امام ، کری افزود: از آغاز مذاکرات به روشنی گفتیم که در پی توافق خوب هستیم و تضمین های لازم را به ما می دهد. وقتی ما مذاکره کردیم ایران به چرخه هسته ای دست یافته بود.

کری اظهار کرد: هیچ صحبتی از برچیدن برنامه هسته ای نیست. گزینه دیگر ما برای جلوگیری از دستیابی به بمب چیز دیگری بود و همه می دانید چه بود.

وی گفت که ایران توافق کرده پروتکل الحاقی را بپذیرد. این به ما کمک می کند تا بر ایران نظارت کنیم.

وی گفت که گزینه ما در مقابل این توافق این نیست که همه جمع شوند تا ایران را تسلیم کنند این رویای خام و فانتزی است. گزینه ما توافقی است که ایران زیر نظارت قرار داده است و این یعنی توافقی که مانع از دسترسی ایران به بمب شود چه از راه علنی و چه از راه مخفیانه.

Irna