اشک های ظریف دوباره جاری شد+فیلم
اشک های ظریف دوباره جاری شد+فیلم

خط امام : به سختی نفس می کشد. بریده بریده می گوید: به خاطر … امید به زندگی …که به من … و بیماران …صعب العلاج… دادید از شما… متشکرم ، چندی پیش در مراسم استقبال خانواده شهدای هسته ای از دکتر ظریف و تیم مذاکره کننده هسته ای ظریف طی صحبت های در جمع […]

خط امام : به سختی نفس می کشد. بریده بریده می گوید: به خاطر … امید به زندگی …که به من … و بیماران …صعب العلاج… دادید از شما… متشکرم ، چندی پیش در مراسم استقبال خانواده شهدای هسته ای از دکتر ظریف و تیم مذاکره کننده هسته ای ظریف طی صحبت های در جمع خانواده شهدا با یاد آوری از استقامت و رشادت های دانشمندان هسته ای در ضمن یادآوری از آنان چند لحظاتی تحت تاثیر قرار گرفت وگریست.

به گزارش خط امام ، نامش مژگان خطیبی است. مجری مراسم همایش ملی سازمان های مردم نهاد سلامت در برج میلاد او را نیازمند پیوند ریه معرفی می کند.

به روی سن می آید تا به نمایندگی از سازمان های مردم نهاد سلامت و بیماران صعب العلاج از ظریف و صالحی تشکر کند .

کمی طول می کشد تا به روی سن بیاید. مجری می گوید: تاخیر ایشان هزار مفهوم دارد.

دختر جوان پس از سلام و چند لحظه مکث می گوید اگر اکسیژن را از صورتم بردارم… پس از آن گریه مجالش نمی دهد تا جمله اش را به پایان برساند.

حال و هوای سالن با حضور این دختر بیمار سنگین و حزن آلود شده و اشک در چشمان بسیاری حلقه زده است؛ چهره ظریف و صالحی نیز که روی سن ایستاده اند؛ گرفته است.

دختر ادامه می دهد فقط چند لحظه می خواهم اکسیژن را بردارم. سپس اکسیژن را از صورت خود برمی دارد و می گوید: طرح تحول سلامت برای من و همه بیماران یعنی اکسیژن؛ یعنی درمان؛ یعنی زندگی.

وی در همین حال که اشک هایش جاری است ، اضافه می کند: آقای ظریف؛ آقای صالحی؛ رییس جمهور به خاطر امید به زندگی که به من و همه بیماران صعب العلاج دادید از شما متشکرم.

در طول چند دقیقه ای که برای تقدیر از تیم هسته ای به روی سن آمده هم لبخند می زند؛ هم می گرید و هم تشکر می کند.

پس از پایان این بخش برنامه؛ مجری به حضور همسر دکتر ظریف در سالن اشاره می کند و به حضار می گوید: بخش زیادی از حاضرین بانوان هستند به افتخار همسر دکتر ظریف نیز دست بزنید.

 

irna