سيد سراج الدین میردامادی به اوين بازگشت
سيد سراج الدین میردامادی به اوين بازگشت

خط امام : سید سراج الدین میردامادی پس از پنج روز مرخصي يكشنبه ١١ مرداد ماه به اوين بازگشت به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، سید سراج الدین میردامادی روزنامه نگار اصلاح طلب ، كه از روز دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۴ به مرخصی آمد بود به اوين بازگشت. در پی مراجعه همسر و […]

خط امام : سید سراج الدین میردامادی پس از پنج روز مرخصي يكشنبه ١١ مرداد ماه به اوين بازگشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، سید سراج الدین میردامادی روزنامه نگار اصلاح طلب ، كه از روز دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۴ به مرخصی آمد بود به اوين بازگشت.
در پی مراجعه همسر و فرزند سيد سراج الدين ميردامادي از فرانسه به ایران با مرخصي محدود ايشان موافقت گرديد.

بنا بر اطلاعات دريافتي اين عضو باسابقه مجمع نيروهاي خط امام يك سوم از دوره حبس خود را گذرانده و طبق آیین دادرسی جدید باید مشمول آزادی مشروط شود اما دادستان تهران هنوز به درخواست قانونی این زندانی پاسخ نداده است.