علی‌محمد غریبانی رئیس مجمع عمومی خانه احزاب شد
علی‌محمد غریبانی رئیس مجمع عمومی خانه احزاب شد

به گزارش خط امام، در مجمع عمومی عادی خانه احزاب روز پنج شنبه بعد از گزارش هیات اجرایی و سخنان مخالف و موافق رای گیری انجام شد وعلیمحمد غریبانی و علی صالح آبادی به عنوان رئیس و نایب رئیس انتخاب شدند. درنشست امروز علی محمد غریبانی از میان 17 کاندیدا با 63 رای به عنوان […]

به گزارش خط امام، در مجمع عمومی عادی خانه احزاب روز پنج شنبه بعد از گزارش هیات اجرایی و سخنان مخالف و موافق رای گیری انجام شد وعلیمحمد غریبانی و علی صالح آبادی به عنوان رئیس و نایب رئیس انتخاب شدند.
درنشست امروز علی محمد غریبانی از میان 17 کاندیدا با 63 رای به عنوان رییس،علی صالح آبادی به عنوان نایب رییس جنگروی و عابدی به عنوان منشی اول و دوم و محمدی و مهدوی به عنوان ناظران اول و دوم انتخاب شدند.
پس از تعیین شورای مرکزی خانه احزاب از طریق انتخابات فراکسیونی، هیئت رئیسه اصلی توسط شورای مرکزی انتخاب خواهند شد.
مسئولیت هیات رئیسه خانه احزاب در دوره سه ساله این تشکل صنفی به صورت نوبتی میان سه جریان اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل طی هر سال تقسیم خواهد شد.

Irna