میشل عون : اگر حزب ‌الله نبود سرنوشت مسیحیان لبنان همچون مسیحیان عراق بود
میشل عون : اگر حزب ‌الله نبود سرنوشت مسیحیان لبنان همچون مسیحیان عراق بود

خط امام : رهبر جریان ملی آزاد لبنان در سخنانی با اشاره به نقش مثبت حزب‌الله در تحولات این کشور تصریح کرد: اگر حزب‌الله نبود اکنون مسیحیان لبنان به سرنوشت مسیحیان شهر موصل نینوا در عراق دچار شده بودند. به گزارش خط امام ، «میشل عون» رهبر جریان ملی آزاد لبنان در سخنانی، نقش حزب […]

خط امام : رهبر جریان ملی آزاد لبنان در سخنانی با اشاره به نقش مثبت حزب‌الله در تحولات این کشور تصریح کرد: اگر حزب‌الله نبود اکنون مسیحیان لبنان به سرنوشت مسیحیان شهر موصل نینوا در عراق دچار شده بودند.

به گزارش خط امام ، «میشل عون» رهبر جریان ملی آزاد لبنان در سخنانی، نقش حزب الله لبنان در عرصه تحولات داخلی این کشور را مثبت ارزیابی کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه گفت: اگر حزب‌الله نبود اکنون مسیحیان لبنان به سرنوشت مسیحیان شهر موصل نینوا در عراق دچار شده بودند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، «جان قهوه چی» فرمانده کل ارتش لبنان را به باد انتقاد گرفت.

میشل عون با بیان اینکه قهوه چی، ارتش را «سیاسی» کرده است، تصریح کرد: وظیفه ارتش، حفظ تمامیت ارضی کشور است نه دخالت در امور سیاسی.

به نقل از مهر