برگزاری نشست کمیته فرهنگی و اجتماعی جوانان خط امام کرمان
برگزاری نشست کمیته فرهنگی و اجتماعی جوانان خط امام کرمان

خط امام : دومین جلسه کمیته فرهنگی و اجتماعی سازمان جوانان و دانشجویان مجمع نیروهای خط امام (ره) استان کرمان با موضوع ادبیات برگزار شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني خط امام ، دومین جلسه ی کمیته ی فرهنگی اجتماعی سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام ( ره ) استان کرمان نوزدهم مرداد با موضوع […]

خط امام : دومین جلسه کمیته فرهنگی و اجتماعی سازمان جوانان و دانشجویان مجمع نیروهای خط امام (ره) استان کرمان با موضوع ادبیات برگزار شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني خط امام ، دومین جلسه ی کمیته ی فرهنگی اجتماعی سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام ( ره ) استان کرمان نوزدهم مرداد با موضوع ادبیات پیرامون داستان کوتاه و شعر با حضور تعداد کثیری از علاقه مندان و اعضا در محل دفتر سازمان برگزار شد.
در این جلسه داستان کوتاهی از هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده معاصر کرمانی الاصل و داستان كوتاهي از نویسنده ی معاصر آمریکايي خوانده شد.
در ادامه اين نشست تعدادي از حاضرين به ایراد داستان هایی از خود پرداختند كه شرکت کنندگان در خصوص داستان های بازخوانی شده بحث و گفتگو و تبادل نظر كردند.