تحزب؛ نقاط عطف و ضعف
تحزب؛ نقاط عطف و ضعف

خط امام : سومین جلسه کمیته سیاسی سازمان جوانان و دانشجویان مجمع نیروهای خط امام استان کرمان پیرامون تحزب و نقاط عطف و ضعف آن در ایران با حضور اعضای این کمیته در دفتر این سازمان برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، در این جلسه اعضای کمیته به بررسی و تحلیل […]

خط امام : سومین جلسه کمیته سیاسی سازمان جوانان و دانشجویان مجمع نیروهای خط امام استان کرمان پیرامون تحزب و نقاط عطف و ضعف آن در ایران با حضور اعضای این کمیته در دفتر این سازمان برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، در این جلسه اعضای کمیته به بررسی و تحلیل مبانی تحزب در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و تحلیل عملکردی احزاب پرداختند. از جمله موارد مورد توجه در این جلسه که اعضای کمیته بر آن تاکید داشتند آسیب شناسی پایه های اصولی تحزب در کشور از منظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بود. ضمن آنکه در این جلسه به این امر که باید دیدگاه مردم و مسولان نسبت به احزاب و جایگاه قانونی و عملکردی آن ها اصلاح و باز تعریف شود تاکید شد.
از جمله موارد مطرح شده دیگر تاکید بر نگاه به احزاب به عنوان ابزار پیاده سازی دموکراسی و همچنین نظام مند کردن ساختار کسب قدرت و همچنین ایجاد ساختارهای محکم و قابل استفاده از منظر نظارت و پاسخ گویی جریان های سیاسی حاضر در جایگاه های حاکمیتی و اجرایی بود.
لازم بذکر است در پایان جلسه  اعضای کمیته با اجماع کلی بر لزوم تدوین قوانین مناسب و صحیح برای نظام مند کردن و احقاق جایگاه حقوقی شایسته احزاب در چارچوب اجرایی سیاست کشور و همچنین لزوم توجه احزاب به جنبه های مختلف مسائل کشور به خصوص مسائل سیاسی اقتصادی و فرهنگی به صورت متوازن و پرهیز از نگاه بخشی در راهبردهای نظری و برنامه های عملکردی تاکید ورزیدند.