راه ملتی که استقلال و آزادي را برگزیده ، بازگشت ندارد
راه ملتی که استقلال و آزادي را برگزیده ، بازگشت ندارد

خط امام : مجمع نيروهاي خط امام (ره) استان فارس به مناسبت كودتاي ٢٨ مرداد طي بيانيه اي با يادآوري اين واقعه تاريخي در بخشي از ان آورده است ، تحولات دهه های بعد نمایان ساخت راه ملتی که استقلال و آزادي را به جای استبداد و قانون را به جای زور برگزیده ، بازگشت […]

خط امام : مجمع نيروهاي خط امام (ره) استان فارس به مناسبت كودتاي ٢٨ مرداد طي بيانيه اي با يادآوري اين واقعه تاريخي در بخشي از ان آورده است ، تحولات دهه های بعد نمایان ساخت راه ملتی که استقلال و آزادي را به جای استبداد و قانون را به جای زور برگزیده ، بازگشت ندارد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني خط امام ، متن بيانيه مجمع نيروهاي خط امام فارس به شرح زير است …
بسمه تعالی
در تاریخ پرفراز و نشیب ایران زمین برخی رویدادها و وقایع , علی رغم شکستی ظاهری با تحت تاثیر قرار دادن ارزش های بنیادین مردم متمدن این کهن سرزمین با تاخیری چند ده ساله زمینه ساز ایجاد پیروزیهای شکوهمندی شدند که از این میان ، ملی شدن صنعت نفت و البته کودتای پس از آن بسیار حائز اهمیت است.
اینکه دیکتاتورهای داخلی دست در دست مستکبرین خارجی در راه ملی شدن صنعت نفت ایران چه سنگها بر راه ننهادند و حتی از ریختن خون هاي پاکترین مردمی که آزادي را از عمق جان فریاد میزدند ابایی نداشتند ، نتوانست قطار پرصلابت آزاديخواهي مردم این مرز و بوم را از حرکت باز نگه دارد.
تحولات دهه های بعد نمایان ساخت راه ملتی که استقلال و آزادي را به جای استبداد و قانون را به جای زور برگزیده ، بازگشت ندارد.
ملی شدن صنعت نفت و شکستن هیمنه استعمار پیر که به رهبری بزرگ رهبران آن , که ایران و اسلام را به عنوان ارزشهای بنیادین مردم ایران در خطر میدیدند و پشتیبانی مثال زدنی ملت خسته از تحقیر و استثمار ، در ارتقای سطح اعتماد به نفس ایران و ایرانی نقشی بی بدیل داشت را استکبار تاب نیاورد و 28 مرداد را چون لکه ننگی در تاریخ ماندگار نمود.
همین عزت نفس سالها بعد با انقلابی مردمی , کشتی بی بادبان اين سرزمين را با رهبری متفکرانه امام خمینی (ره) به ساحل آزادی و استقلال رهنمون شد , انقلابی که پایه های آن بر شالوده استوار استقلال , آزادی و جمهوری اسلامی بنا نهاده شد و طی بيش از سه دهه از عمر خود , علی رغم تمامی مشکلات داخلی , جنگ هشت ساله و تحریم هایی ظالمانه به راه خود ادامه داده و هیچ دسته و گروهی نمي تواند این انقلاب مردمی را مصادره و از دست توانای مردم خارج کند.

مشروطه ، ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی شاه کلیدهای ابیات مثنوی بلند آزادی خواهی ملت ایران است و به یاری خدای متعال در حال حاضر که دولتمردان ایران , پس از تهدید و تحقیری هشت ساله با عزت و شجاعت سعی در خروج ایران از انزوای جهانی دارند با همت و همراهی مردم ، دولت و البته مجلسی شایسته بتوان ایران و ایرانی را به جایگاهی رفیع ؛ درخور کشوری که خاک پاک آن با خون دلیرمردان بسياري برای ماندگاری و استقلال در طول قرنها آبیاری و حراست شده است برساند.

لازم است دولت هاي غربی خاطرات استكباري , آزادی ستیزی و خونریزیهای تاریخ نه چندان غنی خود را با احترام به خواست مردم جهان جبران نموده ، به زعم امام راحل آدم شوند و این آدم شدن را در عمل به جهانیان ثابت نمایند.

داستان مشروطه ، ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی ایران میتواند درس عبرتی برای تمامی خودکامگان در سراسر گیتی باشد و صدای رسای ازادیخواهی ملتها را به گوش تمامی مستکبرین برساند.
روایت استقلال طلبي و آزادیخواهی در ایران ناتمام نماند و همچنان راه خود را به سمت کمال و ترقی می جوید.

شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام
استان فارس