سكوت و خاموشي منتقدان در قبال نقصان هاي خسارت بار دولت قبل فراموش نشده
سكوت و خاموشي منتقدان در قبال نقصان هاي خسارت بار دولت قبل فراموش نشده

خط امام : بیانیه سازمان جوانان و دانشجویان مجمع نیروهای خط امام استان کرمان به مناسب هفته دولت به گزارش پايگاه اطلاع رساني خط امام ، همزمان با دوم شهریور ماه و آغاز هفته دولت ، سازمان جوانان و دانشجویان مجمع نیروهای خط امام استان کرمان حمایت کامل خود را از دستاوردهای ارزشمند دولت تدبیر […]

خط امام : بیانیه سازمان جوانان و دانشجویان مجمع نیروهای خط امام استان کرمان به مناسب هفته دولت

به گزارش پايگاه اطلاع رساني خط امام ، همزمان با دوم شهریور ماه و آغاز هفته دولت ، سازمان جوانان و دانشجویان مجمع نیروهای خط امام استان کرمان حمایت کامل خود را از دستاوردهای ارزشمند دولت تدبیر وامید به خصوص در عرصه افتخار آفرین دیپلماسی و سیاست خارجه اعلام می دارد و بر این امر تاکید می ورزد که دولت یازدهم پس از حدود دو سال کار و تلاش مبتنی بر کار کارشناسی در حالی که کشور را در شرایطی بحرانی که در آن زیرساخت های اقتصادی کشور آسیب جدی دیده بود و از نقطه نظر مناسبات بین الملل نیز کشور در جایگاه شایسته ای قرار نداشت تحویل گرفت و به جایگاه ارزشمند و پر افتخار امروزی رسانید.
یقینا در این مسیر نباید نقش آفرینی مردم هوشمند سرزمینمان را فراموش کرد که با خلق حماسه در انتخابات سال 1392 و انتخاب گفتمان مبتنی بر اعتدال و اصلاح طلبی و عزت طلبی مسیر پیمودن مسیر پیشرفت را امکان پذیر نمودند .
در این میان بار دیگر بر حمایت همه جانبه از دولت محترم برای جامه عمل پوشاندن به تمامی وعده های راستین خود که همگی برآمده از خواست ملت بوده تاکید کرده واضافه میکنیم که گروه هایی که با عناوین مختلف با هدف انتقاد از دولت که حق آنان است اما چه خواسته و چه ناخواسته پا در مسیر مقابله و کارشکنی در دستاوردهای این دولت گذاشته اند به این نکته توجه کنند که هنوز آن همه سکوت و خاموشی در قبال نقصان ها و اشتباهات بسیار خسارت بار در دولت قبل اتفاق افتاد به فراموشی سپرده نشده است.

در پایان آرزوی موفقیت روز افزون برای دولت و ملت سرافراز ایران داشته و پیرو صحبت گرانبهای رهبر معظم انقلاب دولت و ملت را به همدلی وهمزبانی بیشتر و بهتر فرا میخوانیم که رمز موفقیت و بهروزی ایران زمین خواهد بود.
2 شهریور ماه 1394
سازمان جوانان و دانشجویان مجمع نیروهای خط امام استان کرمان