اسامي شوراي مركزي سازمان جوانان و دانشجويان خط امام (ره) اصفهان
اسامي شوراي مركزي سازمان جوانان و دانشجويان خط امام (ره) اصفهان

خط امام : اولين نشست مجمع عمومي سازمان جوانان و دانشجويان مجمع نيروهاي خط امام استان برگزار شد . به گزارش پايگاه اطلاع رسانی خط امام ، به گزارش كميته اطلاع رساني سازمان جوانان و دانشجویان مجمع نیروهای خط امام (ره) استان اصفهان، نخستین مجمع عمومی این سازمان در استان اصفهان بعد از ظهر روز […]

خط امام : اولين نشست مجمع عمومي سازمان جوانان و دانشجويان مجمع نيروهاي خط امام استان برگزار شد .
به گزارش پايگاه اطلاع رسانی خط امام ، به گزارش كميته اطلاع رساني سازمان جوانان و دانشجویان مجمع نیروهای خط امام (ره) استان اصفهان، نخستین مجمع عمومی این سازمان در استان اصفهان بعد از ظهر روز گذشته – پنجشنبه – برگزار گردید.

بنا بر همين گزارش در این نشست پس از استماع گزارش اعضای هیات موسس توسط حضار، انتخابات نخستین شورای مرکزی سازمان در استان برگزار و به ترتیب آرا 1- محمد ناظری،2- محمد آزاد، 3- سعید انوری، 4- کوروش مظاهری مهر، 5 فائزه روحانی از سوی اعضا برگزیده شدند.

گفتنی است در این نشست اعضا پیرامون ضعف ها و قوت ها و استراتژی های سازمان در استان به بحث و تبادل نظر پرداختند.