زمان پايان منطق” كيهان”فرا رسيده ؟
زمان پايان منطق” كيهان”فرا رسيده ؟

به قلم : مهرداد گرمسيري * سالهاي درازي است كه در منطق روزنامه ي كيهان همپوشاني و يكساني سخنان و مواضع سياسي چهره ها و جريانات سياسي داخلي با نظرات بيگانگان و مراكز قدرت خارجي يا دليلي بوده برارتباط آنها با بيگانگان و يا در خوشبينانه ترين حالت نشانه اي تلقي شده از آلت دست […]

به قلم : مهرداد گرمسيري *

سالهاي درازي است كه در منطق روزنامه ي كيهان همپوشاني و يكساني سخنان و مواضع سياسي چهره ها و جريانات سياسي داخلي با نظرات بيگانگان و مراكز قدرت خارجي يا دليلي بوده برارتباط آنها با بيگانگان و يا در خوشبينانه ترين حالت نشانه اي تلقي شده از آلت دست واقع شدن و بازي ناخواسته در زمين دشمن . در اين سالها كم نبودند چهره ها و جريانات سياسي درون نظام كه با اين منطق توسط كيهان نواخته شدند و حتي در مواردي از آنها به پياده نظام دشمن ياد شد .

براي نمونه به ياد داريم كه اين روزنامه در وقايع پس ازانتخابات سال 88 چگونه هر صداي معترضي را به حنجره ي آمريكا و اسرائيل وصل مي كرد و مكررا به يكساني شعارها و مواضع معترضان با شعارهاي ترويجي از سوي وزارت خارجه ي رژيم صهيونيستي استناد مي نمود ! جالب است كه اين سئوال هيچ گاه نزد دست اندركاران كيهان مطرح نشد كه چرا دشمنان زيركي كه همه روزه در حال رصد فضاي سياسي كشورهستند به جاي آنكه از عوامل نفوذي و همسو با خود حفاظت كنند و مانع لو رفتنشان شوند ، ناشيانه به تعريف و تمجيد صريح و آشكار از آنان مي پردازند و اينگونه موجب رسوايي آنها در فضاي سياسي داخلي مي گردند ؟!

نكته ديگرآنكه دربسياري از نوشته هاي كيهان در بخش تحليل سياسي و نقل مواضع سياسيِ اشخاص و گروه ها ، انصاف و جامع نگري به چشم نمي خورد و مطالب در اين زمينه نوعا به صورت گزينشي و جهت دار و حتي در پاره اي موارد تحريف آميزمنعكس مي گردند . براي مثال باز هم به خاطر داريم كه در اوج التهابات ناشي از وقايع سال 88 ، هنگاميكه مهندس موسوي در صريح ترين و روشن ترين مرزبندي با اپوزيسيون برانداز از بازگشت به دوران طلايي امام سخن گفت و از اين بابت از سوي همان اپوزيسيون به سختي مورد شماتت وحتي تمسخر قرار گرفت ، چشمان تيزبين كيهان حتي تا به امروز اين موضع گيري را نديد ويا به تعبيردرست تر نخواست ببيند . چنانكه كل كارنامه ي پرافتخار سياسي و مديريتي نخست وزير دوران دفاع مقدس به بهانه ي مواضع سياسي او در يك دوره ي كوتاه مدت كه درست يا غلط مورد پسند كيهانيان ! نيست ، ناديده گرفته شده است . نتيجه آنكه اكنون كه با تجويز نسخه ي اقتصاد مقاومتي علاج اقتصاد برجاي مانده ازمديريت اقتصادي سردمداران اقتصاد غارتي در دستور كار نظام است ، عرصه ي مديريتي كشوراز بهره گيري از تجارب، توانمنديها ومشاوره هاي سردار پاكدست اقتصاد مقاومتي به دليل محصور بودن ، محروم مانده است .

اما اين مقدمه گفته شد تا به اينجا برسيم كه چگونه امروز رقباي سياسي كيهان نيز مي توانند با اتكاء به همان منطقي كه سالهاست اين روزنامه داعيه دار آن بوده ، گردانندگان كيهان را به بهانه ي مخالفت با برجام به همسويي با رژيم صهيونيستي و تاثير پذيري از سياستهاي اين رژيم متهم سازند . چرا كه درايام پس از توافق وين تيترها وسرمقاله هاي كيهان – صرفنظراز تفاوت استدلال و بيان مقدمات – با مواضع مسئولان رژيم صهيونيستي شباهتي عجيب به هم يافته اند آن هم درراستاي مخالفت با برجام و ايجاد مانع بر سر راه تصويب نهايي توافق در ايران و آمريكا . با اين حساب ايراد اين اتهام به گردانندگان كيهان آن هم به استناد همان منطق پيش گفته شده ي كيهاني ، پر بيراه نخواهد بود . ولي حقيقت آن است كه اين برچسب زدنهاي متقابل نه تنها مفيد به حال كشور و مردم نيست كه موجب شكل گيري سيكلي خسارت بار و پايان ناپذير از مُچ گيري و فرسايش ظرفيت هاي سياسي كشور خواهد شد .

نگارنده پيشنهاد مي كند اكنون كه امثال گردانندگان روزنامه كيهان در دام منطقِ ترويجي خويش گرفتار شده اند فرصت مناسبي است تا يك بار براي هميشه درفضاي رسانه اي كشور بر منطق غلط كيهان مُهر بطلان زده شود و براين واقعيت تاكيد گردد كه يكسان بودن موضع مقطعي و موردي جريانات سياسي داخلي با بيگانگان لزوما به منزله ي وابستگي و سرسپردگي ايشان به دشمنان نيست. بايد گفت همانطور كه هم موضع بودن امروز مدير مسئول كيهان با نخست وزيررژيم صهيونيستي در مخالفت با توافق هسته اي به معني همپيماني ايشان با نتانياهوتلقي نمي شود ، هم موضع و هم نظر شدن ديگران نيز با بيگانگان لزوما نشانه ي خيانت نيست . چه بسا عده اي در خارج ازمرزها براي تامين منافع خود و به دليل مقاصد سياسي اهرم حقوق بشر را عليه جمهوري اسلامي به كار گيرند اما اين واقعيت نبايد موجب گردد تا دلسوزاني در داخل با استناد به آموزه هاي ديني و حقوق مصرح ملت در قانون اساسي از پيگيري حقوق مردم صرفا به دليل هم موضع شدن با دشمن صرفنظر كنند. ويا اگر روزي ديگر بلندگوهاي خارجي به بهانه ي انتخابات با سوء نيت عليه نظارت استصوابي شوراي نگهبان تبليغات به راه انداختند ، نمي توان از ترس همنوا شدن با مخالفان نظام از نقد مشفقانه و مسئولانه ي نظارت شوراي نگهبان شانه خالي كرد و اين خطر را گوشزد ننمود كه كاركرد معيوب و خداي ناكرده ناعادلانه ي سيستم نظارتي و نمايش عريان چماق رد صلاحيت مي تواند به ترويج خود سانسوري و حتي منافق پروري در فضاي رقابتهاي انتخاباتي بينجامد .

به طور كلي بايد بين مواضع مشترك با اهداف ، مقاصد ، انگيزه ها و همچنين منافع مشترك تفاوت قائل شد . معيارهاي بسياري براي ارزيابي و قضاوت نسبت به سلامت و استقلال سياسي شخصيت ها و جريانهاي سياسي وجود دارد . مورد تجليل يا مورد بغض قرار گرفتن از سوي بيگانگان تنها يكي از اين معيارهاست آن هم در صورتيكه قادر باشيم درميان پيچيدگي هاي سياسي دنياي امروز تجليل ها و تخريب هاي واقعي را از نوع بدلي و مصلحتي آن تميزدهيم . در فضاي رسانه اي بين الملل نمونه هاي بسياري به چشم مي خورد كه هدف غايي از تمجيد و تعريف از يك شخص يا جريان سياسي در واقع تخريب او بوده و بالعكس در مواردي نيز تخريب ها و حملات ظاهري به كار گرفته شده در باطن خود مطرح نمودن و مهم جلوه دادن فرد و يا جرياني خاص را مد نظرداشته اند .

همين چند روز پيش بود كه رييس جمهور آمريكا تحت تاثيرعمل اخلاقي يك كودك ايراني ساكن تبريزدر شبكه هاي اجتماعي واكنشي تجليل آميز نشان داد . اين نوشتار را با اين اميد به پايان مي بريم كه هموطن خردسال تبريزيمان متاثرازمنطق منسوخ كيهان به دليل مورد تجليل واقع شدن از سوي رييس جمهور آمريكا نسبت به شايستگي عمل خود دچار ترديد نشود!

 

*عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام (ره)