گزارش تصویری مراسم ترحیم پدر شهیدان جهان آرا
گزارش تصویری مراسم ترحیم پدر شهیدان جهان آرا

خط امام : مراسم ترحیم هدایت الله جهان آرا پدر شهیدان جهان آرا عصر امروز شنبه (28 شهریور) در مسجد خوزستانی های مقیم تهران برگزارشد. عکاس: علیرضا خضرائی

خط امام : مراسم ترحیم هدایت الله جهان آرا پدر شهیدان جهان آرا عصر امروز شنبه (28 شهریور) در مسجد خوزستانی های مقیم تهران برگزارشد.

عکاس: علیرضا خضرائی

مراسم +ترحیم+هدایت+الله+جهان+آرامراسم+ترحیم+ هدایت+الله+جهان+آرامراسم+ترحیم+هدایت+الله +جهان+آرامراسم+ترحیم+هدایت+الله+ جهان+آرامراسم+ترحیم+هدایت+الله+جهان +آرامراسم+ترحیم+هدایت+الله+جهان+آرا