رییس حج وزیارت: انتقال پیکر حادثه دیدگان از ابتدای هفته آینده
رییس حج وزیارت: انتقال پیکر حادثه دیدگان از ابتدای هفته آینده

خط امام : رییس سازمان حج وزیارت با بیان اینکه براساس آخرین آمار 131 نفر از حجاج ایرانی جان خود را درحادثه منا ازدست دادند گفت: احتمال افزایش تعداد جان باختگان وجود دارد وانتقال پیکر جان باختگان ومجروحان ازهفته آینده به تهران آغاز خواهد شد. به گزارش خط امام ، سعید اوحدی پنجشنبه شب در […]

خط امام : رییس سازمان حج وزیارت با بیان اینکه براساس آخرین آمار 131 نفر از حجاج ایرانی جان خود را درحادثه منا ازدست دادند گفت: احتمال افزایش تعداد جان باختگان وجود دارد وانتقال پیکر جان باختگان ومجروحان ازهفته آینده به تهران آغاز خواهد شد.

به گزارش خط امام ، سعید اوحدی پنجشنبه شب در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارکرد: آمار جان باختگان حادثه رمی جمرات به 131 نفر رسیده که ازاین تعداد، 6 نفر مجهول الهویه هستند.
وی یادآور شد : همچنین 60 نفر ازحجاج کشورمان نیز دراین حادثه مجروح شدند که ازاین تعداد 55 نفر دربیمارستان های ایرانی مستقر درمنا ومکه و پنج تن نیز در بیمارستان های سعودی بستری هستند.
رییس سازمان حج و زیارت توضیح داد : آمار دقیق جان باختگان به زودی اعلام خواهد شد.
اوحدی عنوان کرد: چهار کمیته برای شناسایی جان باختگان کشورمان در این
حادثه تشکیل شده که به تمامی بیمارستان های مکه وشهرهای اطراف مراجعه کرده وجویای حجاج ایرانی جان باخته می شوند.
وی تصریح کرد: احتمال افزایش آمارجان باختگان این حادثه وجود دارد.
رییس سازمان حج وزیارت درباره انتقال اجساد زائران جان باخته نیز گفت:
مقدمات این کارانجام شده وانتقال پیکر این حجاج ازطریق دو شرکت هوایی
ماهان وایران ایر، طی هفته آینده به کشور آغاز می شود.
اوحدی تاکید کرد: اسامی جان باختگان درسایت بعثه مقام معظم رهبری و حج و زیارت منتشر شده است.