روشن بيني امام(س)از نقش و حق ملت رويكرد جامعه را درمقابله با استكبارجهاني میسر نمود
روشن بيني امام(س)از نقش و حق ملت رويكرد جامعه را درمقابله با استكبارجهاني میسر نمود

خط امام : سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام در آستانه یوم الله سیزدهم آبان ماه با صدور بیانیه ای ضمن گرامی داشت این روز بر وفاداری خود بر شعارهای اصیل انقلاب بر محور استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی تاکید کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، متن کامل این بیانیه به […]

خط امام : سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام در آستانه یوم الله سیزدهم آبان ماه با صدور بیانیه ای ضمن گرامی داشت این روز بر وفاداری خود بر شعارهای اصیل انقلاب بر محور استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی تاکید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، متن کامل این بیانیه به این شرح است .

هنوز بيش از سه دهه از الغاي قانون تبعيض آميز مصونيت قضايي اتباع روسيه در جريان تصويب معاهده تركمانچاي نمي گذشت كه رژيم پهلوي كمر به احياي آن اين بار براي مصونيت قضايي اتباع آمريكايي بست و دولت اسدالله علم آن را تصويب نمود.

١٣آبان ١٣٤٣ سرآغاز تبعيد ١٤ ساله امام خميني (س) در نتيجه اعتراض به اين قانون غير بشري و تبعيض آميز است .

واقعه اي كه آثار آن چهارده سال بعد رژيم پهلوي را در چنين روزي وادار به ثبت جنايتي هولناك در به خاك خون كشيدن دانش آموزان معترض نمود و كمتر از سه ماه پس از آن حكومت سلطنت پهلوي برچيده شد.

رخدادهاي تاريخ ساز همواره دو ساحت را دربرگرفته و در مجموع يك واقعه تاريخي را دلالت مي كنند، دو ساحتي كه يكي ناظر بر زمينه ها و ديگري معطوف به نتيجه هاي آن واقعه است .

با كمي تامل در زمينه هاي وقايع تاريخي كشورمان اگر نگوييم به عنوان يك قاعده برجسته ثابت اما به قطع ميتوان ادعا كرد در ٢ قرن اخير آنچه در متن حوادث تاريخي جلوه و برجستگي خاص دارد نقش و جايگاه و مهمتر از آن نسبت حاكمان و زاويه مواجهه آنان با مردم است امري كه در رخدادهاي سه گانه آبان ماه نقش آفرين و تاثير گذار بوده و امام امت ساختار اساسي نهضت را بر همين پايه و در نسبت طلايي ميان حاكمان و مردم استوار نمودند و پيروزي انقلاب اسلامي مهر تاييدي بر صحت آن بود.

بررسي تاريخ نهضت امام(ره) از ١٥ خرداد ٤٢ تا به امروز كه بسياري از زمينه هاي مورد تاكيد امام و نتايج آن به اسناد بي ترديد تاريخي بدل شده اثبات ميكند معماركبير انقلاب اساس و شالوده حركت نهضت را در بازگرداندن مردم به عرصه و ايستادگي بر حقوق و بازتوليد شخصيت جمعي جامعه استوار كرده و در مقابل جلوه‌هاي تبعيض آميز و ضد بشري كه تحقير و تنزل جايگاه آحاد ملت را به همراه داشته تمام قد ايستادگي نموده و اصولا ادبيات ولي نعمتي ملت و خدمت گذار حكومت ميراث ماندگار و جاودانه نهضت اسلامي امام است ، كه نشانه هاي ان نه در حاشيه حركت امام بلكه از سال ٤٢ زمينه اصلي و متن نهضت را به خود اختصاص داده و همين نگاه يكي از عظيم ترين انقلاب هاي معاصر را به پيروزي رساند و در صحنه هاي غير قابل پيش بيني و پيچيده همچون جنگ تحميلي و دفاع مقدس حفاظت نمود.

شناخت و روشن بيني امام امت از زمينه هاي تاريخي تحقير جامعه وتضعيف نقش و حق ملت رويكرد جمعي جامعه را در مقابله با استكبار و فراتر از آن پذيرش واقعيتي به نام استكبار جهاني كه بخش عظيمي از روابط پنهان نظام بين الملل را بر محور ان بنا نهاده بودند ، میسر نمود ، پس از نيم قرن رجوع به متن سخنراني تاريخي امام در مخالفت با مصونيت قضايي اتباع آمريكايي ( كاپيتولاسيون ) پويايي و زنده بودن اين موضع را كه نشان از عمق دريافت حضرت امام از زمينه ها و نتيجه هاي تحولات تاريخي است نشان ميدهد ، و اين مهم در پرتو شناخت ظريف و عميق مفاهيم قراني است كه حاصل گشته ، و جا دارد آنان كه در نقش و جايگاه و حقوق ملت در انديشه امام خميني (س) تشكيك و گاه تفسير به راي هاي دور از سيره ايشان مي نمايند رويكردي واقع بينانه تر در استنباط خود لحاظ نمايند.

سازمان جوانان مجمع نيروهاي خط امام گرامي ميدارد، ياد، نام و راه شهداي دانش آموز ١٣ آبان ٥٧ را و زنده ميداريم ياد روزهاي غربت امام امت در تبعيد را و ارج مي نهيم تلاش هاي دانشجويان مسلمان پيرو خط امام در جهت تثبيت انقلاب و استقلال و تماميت ارضي كشور را .

بار ديگر در اين روز تاريخي كه مزين است به خون شهدا بر حفظ و نگهداري همه جانبه از ميراث اين انقلاب كه در محوري ترين شعار آن ( استقلال ، آزادي ، جمهوري اسلامي ) نقش بسته است ، پاي فشرده و اعلام وفاداري مي نماييم .

والسلام