ممانعت از اعزام سيد سراج ميردامادي به بيمارستان
ممانعت از اعزام سيد سراج ميردامادي به بيمارستان

خط امام : مخالفت با اعزام  سید سراج الدین ميردامادي عضو برجسته مجمع نيروهاي خط امام ، به منظور درمان جراحت به جا مانده از جنگ تحميلي در ناحيه دست و پای راست ، به دلیل پوشاندن لباس زندانی ، دستبند و پابند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني خط امام ، سراج میردامادی كه مدتي […]

خط امام : مخالفت با اعزام  سید سراج الدین ميردامادي عضو برجسته مجمع نيروهاي خط امام ، به منظور درمان جراحت به جا مانده از جنگ تحميلي در ناحيه دست و پای راست ، به دلیل پوشاندن لباس زندانی ، دستبند و پابند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني خط امام ، سراج میردامادی كه مدتي است از درد ناحیه زانو پای راست به دلیل جراحات به جا مانده از دوران دفاع مقدس رنج می برد، با تشخيص و تاييد بهداری اوین درخواست اعزام وي به بیمارستان و رسیدگی درمانی صادر شده بود ، در هفته گذشته به دلیل اينكه قصد بر اعزام ايشان با لباس زندان و دست بند بوده ، وي با مخالفت از این امر از حضور در بيمارستان خودداری نمود .

بنا بر همين گزارش این عضو با سابقه مجمع نيروهاي خط امام در خرداد ماه امسال به جهت جراحي و خارج نمودن ترکش به جامانده در کتف راستش تحت عمل جراحي قرار گرفت بود . كه اين جراحي با موفقيت انجام شد.