بان کی مون:استفاده عربستان ازبمب خوشه ای دریمن جنایت جنگی است
بان کی مون:استفاده عربستان ازبمب خوشه ای دریمن جنایت جنگی است

خط امام : بان کی مون ، استفاده عربستان ازبمب خوشه ای دریمن می تواند مصداق جنایت جنگی باشد به گزارش خط امام ، ايرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشت ، بان دربیانیه ای ازدریافت گزارش های هولناک درباره حملات به صنعا با استفاده ازبمب های خوشه ای خبر داد وگفته ، با توجه […]

خط امام : بان کی مون ، استفاده عربستان ازبمب خوشه ای دریمن می تواند مصداق جنایت جنگی باشد

به گزارش خط امام ، ايرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشت ، بان دربیانیه ای ازدریافت گزارش های هولناک درباره حملات به صنعا با استفاده ازبمب های خوشه ای خبر داد وگفته ، با توجه به ماهیت کور وبی هدف بمب های خوشه ای، استفاده ازآنها درمناطق مسکونی می تواند مصداق جنایات جنگی باشد.
طبق کنوانسیون بین المللی مصوب سال 2008، استفاده ازبمب های خوشه ای ممنوع است. آمریکا وعربستان این کنوانسیون را امضا نکرده اند.
براساس این گزارش، هشدار بان درباره جنایات جنگی نشانه ای آشکار دال برنگرانی روزافزون سازمان ملل درباره کارزار نظامی 10 ماهه عربستان دریمن است.
بان دراین بیانیه ازدولت عبد ربه منصورخواست تا درتصمیم خود درباره اخراج ‘جرج ابو زولف’ از مقامات بنام حقوق بشر سازمان ملل تجدید نظر کند.
زولف ازسوی دولت عبد ربه به سوگیری درگزارش هایش متهم وبه عنوان عنصر نامطلوب شناخته شد.
دبیر کل سازمان ملل همچنین ازنگرانی عمیق خود درباره تشدید حملات هوایی ائتلاف و جنگ زمینی دریمن گفت وخاطر نشان کرد، ازشنیدن گزارش هایی درباره حملات هوایی شدید به مناطق مسکونی وساختمان های غیر نظامی صنعا به شدت نگران شده است.
براساس این گزارش، با شروع حملات هوایی ائتلاف تحت امرعربستان به یمن در ماه مارس، این کشور دچار اغتشاش وناآرامی شده است.
طبق آمار سازمان ملل، بیش از5 هزار و800 نفر دراین حملات کشته و27 هزار نفر کشته شدند.