مقابل ناملایمات ، بی قانونی ها و بی اخلاقی ها سر خم نخواهیم کرد
مقابل ناملایمات ، بی قانونی ها و بی اخلاقی ها سر خم نخواهیم کرد

خط امام :علیرضا انصاری ، دبیر سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام (ره)  در جمع دبیران استانی این سازمان در شیراز با تقدیر از برگزار کنندگان نشست به سوی فردا ، تعامل و تشریک مساعی مابین دبیران و اعضای جوان سازمان های جوانان مجمع را به منظور تدوین برنامه سالانه عملیاتی سال آتی از جمله […]

خط امام :علیرضا انصاری ، دبیر سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام (ره)  در جمع دبیران استانی این سازمان در شیراز با تقدیر از برگزار کنندگان نشست به سوی فردا ، تعامل و تشریک مساعی مابین دبیران و اعضای جوان سازمان های جوانان مجمع را به منظور تدوین برنامه سالانه عملیاتی سال آتی از جمله اهداف برگزاری این گونه نشست های درون تشکیلاتی برشمرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، انصاری ، تلاش همراه با استقامت و پایبندی به دیدگاه های ناب حضرت امام (ره) به منظور ارائه متاعی نو با در نظر داشتن شرایط آتی کشور را الگویی ضروری برای فعالان جوان مجمع برشمرد و اضافه کرد : لازم است در برابر برخی بی اخلاقی ها ، بی قانونی ها و بی انصافی ها ، همچون سرو استوارانه ایستادگی کرد و به عنوان یک تشکیلات منسجم علاوه بر ارائه راهکار به وظیفه خود عمل کرد ، به پیش رفت و متوقف و دلسرد نشد و همواره فرموده حضرت امام (ره) را مد نظر قرار داد که : “کاری که برای خدا باشد شکست ندارد.”
وی سپس با اشاره به اساسنامه ، مرامنامه و برخی آئین نامه های داخلی سازمان جوانان مجمع ، در تحلیلی علمی به تشریح چرایی و چگونگی تدوین برنامه عملیاتی سال آتی سازمان جوانان پرداخت و بر فعال سازی کمیته های تخصصی سازمان جوانان در استان ها تاکید کرد و خواستار نگاه کمی و کیفی در تدوین برنامه سالانه متناسب با ساختار جدید شد.
انصاری اظهار امیدواری کرد تا در سال آتی سازمان های جوانان بر اساس چهارچوب برنامه عملیاتی سالانه فعالیت های خود را در حوزه های مختلف بر اساس ظرفیت های بومی پیش ببرند و در پایان سال در گزارشی مدون و آماری نتایج حاصل از اجرای برنامه را ارائه نمایند.