مسير رسيدن به اهداف انقلاب از متن جامعه،با همراهي همه اقشار آن ممكن خواهد بود
مسير رسيدن به اهداف انقلاب از متن جامعه،با همراهي همه اقشار آن ممكن خواهد بود

خط امام : در آستانه 22 بهمن ماه ، 38 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری مجمع نیروهای خط امام بیانیه ای صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است سرفصل همه مطالبات اين حضور يكپارچه و فراگير ، «استقلال و آزادی» و ضامن تحقق و […]

خط امام : در آستانه 22 بهمن ماه ، 38 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری مجمع نیروهای خط امام بیانیه ای صادر کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است سرفصل همه مطالبات اين حضور يكپارچه و فراگير ، «استقلال و آزادی» و ضامن تحقق و بقای آن «جمهوری اسلامی» بی هيچ كم و كاستی بود. در این صورت بندی تمام عيار و بی بديل ناديده انگاری هيچ كدام امكان پذير نبوده و نيست.
امروز پس از گذشت ٣٨ سال از بهمن ٥٧ نسل جوان تنها در يك صورت بندی منطقی و استوار با رعايت اصول چهارگانه پيكربندی نظام مي تواند از ورای زمان حلاوت و عظمت آن روزها را دريابد و در پاسداری از آن استوار در عرصه بماند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام متن این بیانیه به شرح زیر می آید.

22 bahman 1394
هر ملتي تاريخ و سرنوشتي برآمده از نياز ها و خواسته هايی دارد كه به مدد اجتماع و توافق بدست آورده و يا بالعكس در سايه افتراق و گسست از دست داده است.
اين امر سنت تغيير ناپذير زندگی همه جوامع و در همه دوران ها است و بالطبع تحولاتی كه در سايه اتحاد ملی رقم خورده بخش های افتخار آميز تاریخ ملت هاست و رویدادهایی كه در شرايط افتراق و گسست پديدار گشته صفحات تاريك و ملال آور کتاب تاریخ همان جوامع است. و از همين رو در آموزه های دينی تاكيد فراوان بر همراهی و هدايت خداوند متعال با جمعيت و اجتماع شده است. تاريخ سرزمين ما نیز روز های غرورآفرين و افتخارآميز فراوانی در سايه اجتماع و همدلی مردم به خود دیده است.
تاريخ معاصر ما مصاديق روشنی بر اين گذاره دارد ، دوران هایی كه با حضور مردم از دل ياس و نااميدی نهال اميدواری و شكوه پديدار گشته است.
انقلاب اسلامی سال 57 تجلی تمام نمايی از يك حضور فراگير در تاريخ سرزمين ماست. حضوری كه همه را برای با هم بودن معنای دوباره بخشيد.
سرفصل همه مطالبات اين حضور يكپارچه و فراگير ، «استقلال و آزادی» و ضامن تحقق و بقای آن «جمهوری اسلامی» بی هيچ كم و كاستی بود. در این صورت بندی تمام عيار و بی بديل ناديده انگاری هيچ كدام امكان پذير نبوده و نيست.
امروز پس از گذشت ٣٨ سال از بهمن ٥٧ نسل جوان تنها در يك صورت بندی منطقی و استوار با رعايت اصول چهارگانه پيكربندی نظام مي تواند از ورای زمان حلاوت و عظمت آن روزها را دريابد و در پاسداری از آن استوار در عرصه بماند.
مجمع نيروهای خط امام ضمن گرامیداشت روزهای پرفروغی كه در سايه حضور همه ی آحاد مردم رقم خورد و به پاس همه مردان و زنانی كه زندان ها، تبعيد ها و شكنجه ها را برای هموار كردن راه توسعه و تعالی آحاد اين سرزمين به جان خريدند از تمامی اقشار مختلف مردم جهت حضور در راهپيمايی ٢٢ بهمن و ميثاق دوباره با آرمان های انقلاب دعوت می نمايد و بر اين نكته تاكيد مي كند که مسير رسيدن به اهداف انقلاب از متن جامعه و با همراهي همه اقشار آن ممكن خواهد بود.
بدیهی است یکی از مهمترین عرصه های حضور مردم در صحنه و استفاده از حق تعیین سرنوشت آنان، انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است که انتظار می رود به رغم برخی انتقادات و اعتراض های به حق در مسیر بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات، همه اقشار جامعه آن را جدی گرفته و با رای قاطع به نامزدهای عدالت خواه و مدافع ازادی و مروج هنجارهای اخلاقی گام دیگری در راه تحقق آرمان های بلند امام خمینی و شهیدان بردارند.
والسلام
مجمع نیروهای خط امام