تازه ترین نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی سراسر کشور غیر ازتهران
تازه ترین نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی سراسر کشور غیر ازتهران

خط امام : ستاد انتخابات کشور با اعلام ثبت بیش از 33 میلیون رای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، امروز -یکشنبه- تازه ترین نتایج این دوره از انتخابات در حوزه های مختلف سراسر کشور را اعلام کرد. به گزارش خط امام ، نتایج انتخابات شهرستانها به نقل از این ستاد انتخابات کشور تا به […]

خط امام : ستاد انتخابات کشور با اعلام ثبت بیش از 33 میلیون رای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، امروز -یکشنبه- تازه ترین نتایج این دوره از انتخابات در حوزه های مختلف سراسر کشور را اعلام کرد.

pic-49780-1455341362

به گزارش خط امام ، نتایج انتخابات شهرستانها به نقل از این ستاد انتخابات کشور تا به این لحظه به شرح زیر است :

*** قائنات و زیر کوه:
در حوزه انتخابیه قائنات و زیر کوه از مجموع 87 هزار و 687 رای ماخوذه فرهاد فلاحتی با 30 هزار و 12 رای انتخاب شد.
*** تویسرکان:
همچنین در حوزه انتخابیه تویسرکان از مجموع 54 هزار و 436 رای ماخوذه محمد مهدی مفتح با 39 هزار و 623 رای به بهارستان راه یافت.
*** شهر بابک:
در حوزه انتخابیه شهر بابک از مجموعه 45 هزار و 66 رای ماخوذه علی اسدی با 16 هزار و 956 رای انتخاب شد.
*** کلیبر، خداآفرین و بخش هوران:
در حوزه انتخابیه کلیبر، خداآفرین و بخش هوران نیز از مجموع 63 هزار و 480 رای قلی الله قلی زاده با 36 هزار و 936 رای پیروز این انتخابات شد.
*** تفرش، آشتیان و فراهان:
در حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان محمد حسینی با کسب 13 هزار و 42 رای از مجموع 48 هزار و 463 آرای صحبح ماخوذه.
*** نطنز و بخش قمصر:
در حوزه انتخابیه نطنز و بخش قمصر مرتضی صفاری نطنزی با کسب 9 هزار و 842 رای از مجموع 37 هزار و 644 آرای صحبح ماخوذه.
*** خرمشهر:
در حوزه انتخابیه خرمشهر عبدالله سامری از مجموع 60 هزار و 541 آرای صحیح ماخوذه با کسب 19 هزار و 318 رای.
***بندرلنگه، بستک و پارسیان:
در حوزه انتخابیه بندر لنگه، بستک و پارسیان از مجموع 124هزار و 342 آرای صحیح ماخوذه خالد زمزم نژاد با کسب 29 هزار و 977 رای و احمد جباری با کسب 29 هزار و 150 رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** گرمی:
در حوزه انتخابیه گرمی سید حمایت میرزاده از مجموع 47 هزار و 803 آرای صحیح ماخوذه با کسب 21 هزار و 399 رای.
*** مریوان و سروآباد:
در حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد از مجموع 84هزار و 925 آرای صحیح ماخوذه منصور مرادی با کسب 15 هزار و 815 رای و امید کریمیان با کسب ١٢ هزار و ٨١٩ رای به مرحله دوم راه یافتند.
***اردستان:
در حوزه انتخابیه اردستان، سیدصادق طباطبایی از مجموع 30 هزار و 75 ارای صحیح ماخوذه با کسب 16هزار و 100رای.
*** دشتی و تنگستان:
در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان سیدکمال الدین شهریاری از مجموع 85 هزار و 16 آرای صحیح ماخوذه با کسب 54 هزار و 208 رای.
*** دشت آزادگان:
در حوزه انتخابیه دشت آزادگان و هویزه قاسم ساعدی از مجموع 68 هزار و 53 آرای صحیح ماخوذه با کسب 20هزار و 643 رای.
رزند و کوهننبان:
در حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان حسین امیری خامکانی از مجموع 79هزار و 589آرای صحیح ماخوذه با کسب 35 هزار و 691 رای.
*** نائین، خور، بیابانک:
در حوزه انتخابیه نائین، خور و بیابانک عباسعلی پوربافرانی از مجموع 39 هزار و 529 آرای صحبح ماخوذه با کسب 11 هزار و 154 رای.
*** سیرجان و بردسیر:
در حوزه انتخابیه سرجان و بردسیر شهباز حسن پوربیگلری از مجموع 144هزار و 701 آرای صحیح ماخوذه با کسب 54 هزار و 970 رای.
*** دامغان:
در حوزه انتخابیه دامغان ابوالفضل حسن بیگی از مجموع 49 هزار و 402آرای صحیح ماخوذه با کسب 17 هزار و 244 رای.
***بروجن:
در حوزه انتخابیه بروجن از مجموع 64هزار و 182 آرای صحیح ماخوذه خدیجه ربیعی فرادنبه با کسب 14 هزار و 642 رای و علی نادری فرد با کسب 10هزار و 108 رای به مرحله دوم راه یافتند.
***ساوه و زرندیه:
در حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه از مجموع 122هزار و 624آرای صحیح ماخوذه شهیلا میرگلوبیات با کسب 23هزار و 881رای و محمدرضا منصوری با کسب 22هزار و 762 رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** اقلید:
در حوزه انتخابیه اقلید سیدحسین افضلی از مجموع 55 هزار و 972 آرای صحیح ماخوذه با کسب 20 هزار و 883رای.
*** بیجار:
در حوزه انتخابیه بیجار حمدالله کریمی از مجموع 48هزار و 654 آرای صحیح ماخوذه با کسب 15 هزار و 919 رای.
*** مرند:
در حوزه انتخابیه مرند و جلفا از مجموع 158هزار و 324 آرای صحیح ماخوذه کریم شافعی با کسب 29هزار و 672رای و محمد حسن نژاد با کسب 29 هزار و 63 رای به مرحله دوم راه یافتند.
بهار:
در حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ محمدعلی پورمختار از مجموع 142 هزار و 366 آرای صحیح ماخوذه با کسب 39 هزار و 725 رای .
*** قروه:
در حوزه انتخابیه قروه و دهگلان علی محمد مرادی از مجموع 97هزار و 25 آرای صحیح ماخوذه با کسب 39 هزار و 302رای.
*** آستانه اشرفیه:
در حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه، محمدحسین قربانی از مجموع 54هزار و 574 آرای صحیح ماخوذه با کسب 19هزار و 311 رای.
*** طوالش، رضوانشهر و ماسال:
در حوزه انتخابیه طوالش، رضوانشهر و ماسال محمود شکری از مجموع 182هزار و 594 آرای صحیح ماخوذه با کسب 48هزار و 886 رای.
***رزن:
در حوزه انتخابیه رزن از مجموع 63 هزار و 820 آرای صحیح ماخوذه حسن لطفی با کسب 15 هزار و 13 رای و عطاء الله سلطانی صبور با کسب 14هزار و 899رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** سلماس:
در حوزه انتخابیه سلماس از مجموع 98 هزار و 858 آرای صحیح ماخوذه، رسول جلایر سرنقی با کسب 18 هزار و 321 رای و شهروز برزگر کاشانی با کسب 16 هزار و 463 رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** شوش:
در حوزه انتخابیه شوش آقای سید راضی نوری از مجموع ٩٠ هزار و ٩٦٣ آرای صحیح ماخوذه با کسب ٣٧ هزار و ٧٦٤ رای.
*** مبارکه:
در حوزه انتخابیه مبارکه، خانم زهرا سعیدی مبارکه از مجموع ٦٦ هزار و ٣٤٥ آرای صحیح ماخوذه با کسب ٢٠ هزار و ٤٦٣ رای.
*** شاهین شهر و میمه و برخوار:
در حوزه انتخابیه شاهین شهر و میمه و برخوار حسین علی حاجی دلیگانی از مجموع ١١٦ هزار و ٨٨٥ آرای صحیح ماخوذه با کسب ٦٠ هزار و ٤١١ رای.
**گلپایگان و خوانسار:
در حوزه انتخابیه گلپایگان و خوانسار علی بختیار از مجموع ٥٢ هزار و ٦٥١ آرای صحیح ماخوذه با کسب ١٤ هزار و ٣٧١ رای.
***مهاباد:
در حوزه انتخابیه مهاباد جلال محمودزاده از مجموع ٨٥ هزار و ٧٩٦ آرای صحیح ماخوذه با کسب ٤٦ هزار و ٨٥٦ رای.
***گرمسار و آرادان:
در حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان غلامرضا کاتب از مجموع ٤٤ هزار و ٩٤٣ آرای صحیح ماخوذه با کسب ٢٣ هزار و ٦٦٨ رای.
*** دهلران، دره شهر – آبادانان و بدره :
در حوزه انتخابیه دهلران، دره شهر – آبادانان و بدره از مجموع ١٠٢ هزار٤٩٢ آرای صحیح ماخوذه، شادمهر کاظم زاده با کسب ٢٥ هزار و ٥٢٢ رای و علی محمد احمدی با کسب ٢٢ هزار و ٧٤٩ رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** لنجان:
در حوزه انتخابیه لنجان، محسن کوهکن ریزی از مجموع 113هزار و 819 آرای صحیح ماخوذه با کسب 38هزار و 177 رای.
*** خواف و رشتخوار:
در حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار، محمود نگهبان سلامی از مجموع 113هزار و 357 آرای صحیح ماخوذه با کسب 44هزار و 379 رای.
*** صعومه سرا:
در حوزه انتخابیه صومعه سرا سید کاظم دلخوش اباتری از مجموع 83 هزار و 45 آرای صحیح ماخوذه با کسب 35 هزار و 906 رای.
*** مراغه و عجبشیر:
در حوزه انتخابیه مراغه و عجبشیر از مجموع 142 هزار و 155 آرای صحیح ماخوذه مهدی دواتگری با کسب 29 هزار و 66 رای و محمدعلی حسین زاده با کسب 26 هزار و 512 رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** خمینی شهر:
در حوزه انتخابیه خمینی شهر سیدمحمد جواد ابطحی از مجموع 105هزار و 771 آرای صحیح ماخوذه با کسب 45 هزار و 514 رای.
*** لارستان،خنج و گراش:
در حوزه انتخابیه لارستان، خنج و گراش جمشید جعفرپور از مجموع 113 هزار و 716 آرامی صحیح ماخوذه با کسب 38 هزار و 766 رای.
*** ملایر:
در حوزه انتخابیه ملایر محمد کاظمی از مجموع 133 هزار و 582 آرای صحیح ماخوذه با کسب 45 هزار و 282 رای به مجلس راه یافت و احد آزادی خواه با کسب 29 هزار و 872 رای و علیرضا امامی با کسب 21 هزار و 32 رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** زاهدان:
در حوزه انتخابیه زاهدان از مجموع 223هزار و 262 آرای صحیح ماخوذه ، علیم یارمحمدی با کسب 98هزار و 191 رای و حسینعلی شهریاری با کسب 86هزار و 98 رای .
*** سپیدان:
در حوزه انتخابیه سپیدان سیدعلاء الدین خادم از مجموع 77هزار و 402 آرای صحیح ماخوذه با کسب 37هزار و 777رای.
*** لاهیجان و سیاهکل:
در حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل ذبیح نیک فر لیالستانی از مجموع 91هزار و 860 آرای صحیح ماخوذه با کسب 47هزار و 341 رای.
*** رودسر و املش:
در حوزه انتخابیه رودسر و املش اسدالله عباسی از مجموع 108هزار و 840 آرای صحیح ماخوذه با کسب 40هزار و 345 رای.
*** نیریز و استهبان:
در حوزه انتخابیه نیریز و استهبان از مجموع 98هزار و 773 آرای صحیح ماخوذه ، اصغر مسعودی با کسب 18هزار و 354 رای و فرهاد طهماسبی با کسب 16 هزار و 330رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** اسفراین:
در حوزه انتخابیه اسفراین هادی قوامی از مجموع 71هزار و 608 آرای صحیح ماخوذه با کسب 24هزار و 195 رای.
*** تفت و میبد:
در حوزه انتخابیه تفت و میبد کمال دهقانی فیروزآبادی از مجموع 68هزار و 334 آرای صحیح ماخوذه با کسب 27 هزار و 480 رای.
*** لردگان:
در حوزه انتخابیه لردگان محمد خالدی سردشتی از مجموع 127 هزار و 547 آرای صحیح ماخوذه با کسب 38 هزار و 751 رای.
*** سقز و بانه:
در حوزه انتخابیه سقز و بانه محسن بیگدلی از مجموع 140 هزار و 708 آرای صحیح ماخوذه با کسب 58هزار و 670 رای.
*** کرمان و راور:
در حوزه انتخابیه کرمان و راور از مجموع 306هزار و 934 آرای صحیح ماخوذه محمدرضا پورابراهیمی داورانی با کسب 157 هزار و 450 رای و محمدمهدی زاهدی با کسب 108هزار و 316 رای.
*** تربت جام و تایباد و باخرز:
در حوزه انتخابیه تربت جام و تایباد و باخرز، جلیل رحیمی جهان آبادی از مجموع از مجموع 199 هزار و 734 آرای صحیح ماخوذه با کسب 108هزار و 934 رای.
*** اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار:
در حوزه انتخابیه اردل ، فارسان ، کوهرنگ و کیار ، از مجموع 151 هزار و 271 آرای صحیح ماخوذه ، علی کاظمی باباحیدری با کسب 21هزار و 956 رای و قدرت الله حمزه شلمزاری با کسب 18 هزار و 197 رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** بم، ریگان، فهرج و نرمانشیر:
در حوزه انتخابیه بم، ریگان، فهرج و نرمانشیر، حبیب الله نیکزادپناه از مجموع 139هزار و 427 آرای صحیح ماخوذه با کسب 72هزار و 985 رای.
*** نقده و اشنویه:
در حوزه انتخابیه نقده و اشنویه، عبدالکریم حسین زاده از مجموع 118هزار و 624از مجموع آرای صحیح ماخوذه با کسب 61 هزار و 972رای.
*** شهرکرد:
در حوزه انتخابیه شهرکرد، بن و سامان اردشیر نوریان از مجموع 152هزار و 50 آرای صحیح ماخوذه با کسب 42هزار و 152رای.
*** شبستر:
در حوزه انتخابیه شبستر از مجموع 76هزار و 225 آرای صحیح ماخوذه ، معصومه آقاپور علی شاهی با کسب 12هزار و 314 رای و علی علیلو با کسب هشت هزار و 511 رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** بستان آباد:
در حوزه انتخابیه بستان آباد محمد وحدتی هلان از مجموع 62هزار و 721 آرای صحیح ماخوذه با کسب 20 هزار و شش رای.
*** فلاورجان:
در حوزه انتخابیه فلاورجان، سیدناصر موسوی لارگانی از مجموع 97 هزار و 171 آرای صحیح ماخوذه با کسب 56هزار و 208رای.
*** بهشهر، نکا و گلوگاه:
در حوزه انتخابیه بهشهر، نکا و گلوگاه، علی محمد شاعری از مجموع 167هزار و 668 آرای صحیح ماخوذه با کسب 70هزار و 403 رای.
*** میاندوآب، شاهین دژ و تکاب :
درحوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین دژ و تکاب از مجموع 221هزار و 301 آرای ماخوذه، همایون هاشمی با کسب 51هزار و 488 رای و محمد میرزایی با کسب 49هزار و 846 رای و جهانبخش محبی نیا با کسب 48 هزار و 136 رای و مهدی عیسی زاده با کسب 43هزار و 461 رای به دور دوم راه یافتند.
***سقز و بانه:
در حوزه انتخابیه سقز و بانه محسن بیگلری از مجموع 140هزار و 708آرای ماخوذه با کسب 58هزار و 670 رای به عنوان نماینده منتخب معرفی شد.
***لنگرود:
در حوزه انتخابیه لنگرود مهرداد بائوج لاهوتی از مجموع 75هزار و 733 آرای صحیح ماخوذه با کسب 28هزار و 846رای.
***گرگان و آق قلا:
در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا از مجموع 246هزار و 74 آرای صحیح ماخوذه ، عبدالغفور امان زاده با کسب 48 هزار و 894 رای و نورمحمد تربتی نژاد با کسب 47هزار و 467رای و نبی هزار جریبی با کسب 45 هزار و 94 رای و سیدعلی طاهری با کسب 43هزار و 301رای به مرحله دوم راه یافتند.
***نهاوند:
در حوزه انتخابیه نهاوند حسن بهرام نیا از مجموع 90هزار و 432 آرای صحیح ماخوذه با کسب 31هزار و 132 رای.
***لامرد:
در حوزه انتخابیه لامرد سید محسن علوی از مجموع 84هزار و 591 آرای صحیح ماخوذه با کسب 40هزار و 414رای.
***کاشمر ، خلیل آباد، بردسکن:
در حوزه انتخابیه کاشمر ، خلیل آباد، بردسکن، بهروز بنیادی از مجموع 162هزار و 215 آرای صحیح ماخوذه با کسب 48هزار و 660رای.
***آستارا:
در حوزه انتخابیه آستارا ولی داداشی از مجموع 49 هزار و 729آرای صحیح ماخوذه با کسب 14هزار و 173 رای.
***آمل:
در حوزه انتخابیه آمل، عزت الله یوسفیان ملا از مجموع 181هزار و 967 آرای صحیح ماخوذه با کسب 84هزار و 453 رای.
*** الیگودرز:
در حوزه انتخابیه الیگودرز محمد خدابخش از مجموع 71هزار و 201آرای صحیح ماخوذه با کسب 20هزار و 991رای.
***شیروان:
در حوزه انتخابیه شیروان ، عبدالرضا عزیزی از مجموع 80هزار و 118آرای صحیح ماخوذه با کسب 27هزار و 179رای.
***قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب:
در حوزه انتخابیه قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب، فرهاد تجری از مجموع 108هزار و 694 آرای صحیح ماخوذه با کسب 30هزار و 731رای.
***پارس آباد و بیله سوار:
در حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار از مجموع 127هزار و 879آرای صحیح ماخوذه ایرج بیگدلو با کسب 20هزار و 499رای و شکورپور حسین شقلان با کسب 17هزار و 475 رای به مرحله دوم راه یافتند.
***نور و محمود آباد:
در حوزه نور و محمودآباد علی اسماعیلی از مجموع 136هزار و 331آرای صحیح ماخوذه با کسب 36هزار و 891 رای.
***مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد:
در حوزه انتخابیه مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد، از مجموع 111هزار و 831 آرای صحیح ماخوذه، محمدرضا صباغیان بافقی با کسب 27هزار و 483 رای و محمدرضا بابایی دره با کسب 22هزار و 141 رای به مرحله دوم راه یافتند.
***شاهرود و میامی:
در حوزه انتخابیه شاهرود و میامی از مجموع آرای 130هزار و 320 رای ماخوذه صحیح سیدحسن حسینی با کسب 49 هزار و 970 رای حائز اکثریت آرا شد.
***بوکان:
در حوزه انتخابیه بوکان از مجموع 109هزار و 761 آرای ماخوذه صحیح محمدقسیم عثمانی با کسب 47هزار و 162 رای حائز اکثریت آرا شد.
***سراب: در حوزه انتخابیه سراب از مجموع 73هزار و 49 رای ماخوذه صحیح یوسف داودی با کسب 16هزار و 284 رای و محمد نصیرپور سردهایی با کسب 15هزار و 15 رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** بابلسر و فریدون کنار:
در حوزه انتخابیه بابلسر و فریدون کنار از مجموع 91هزار و 935 رای ماخوذه صحیح ولی الله نانوکناری با کسب 39هزار و 319 رای حائز اکثریت آرا شد.
***اردکان:
در حوزه انتخابیه اردکان از مجموع 39هزار و 665 آرای ماخوذه صحیح محمدرضا تابش با کسب 25هزار و 571 رای حائز اکثریت آرا شد.
*** فردوس، سرایان، طبس و بشرویه:
در حوزه انتخابیه فردوس، سرایان، طبس و بشرویه از مجموع 104هزار و 214 آرای ماخوذه صحیح محمدرضا امیر حسنخانی با کسب 51هزار و 615 رای حائز اکثریت آرا شد.
***بیرجند، درمیان و خوسف:
در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف از مجموع 172هزار و 542 آرای ماخوذه صحیح سیدمحمدباقر عبادی با کسب 59هزار و 361 رای حائز اکثریت آرا شد.
***بوئین زهرا و آوج:
در حوزه انتخابیه بوئین زهرا و آوج از مجموع 86هزار و 441 آرای ماخوذه صحیح روح الله بابایی صالح با کسب 33هزار و 486 رای حائز اکثریت آرا شد.
***مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان:
در حوزه انتخابیه مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان از مجموع 186هزار و 340 آرای ماخوذه صحیح محمدمهدی برومندی با کسب 55هزار و 797 رای حائز اکثریت آرا شد.
*** رامهرمز و رامشیر:
در حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر اقبال محمدیان از مجموع 99هزار و 159 آرای صحیح ماخوذه با کسب 25هزار و 455رای موفق به کسب اکثریت حداقل یک چهارم آرای صحیح شد.
*** ملکان:
در حوزه انتخابیه ملکان، سلمان خدادادی از مجموع 66هزار و 699 آرای صحیح ماخوذه با کسب 33هزار و 132 رای توانست اکثریت آرا را به دست آورد.
*** اهر و هریس:
در حوزه انتخابیه اهر و هریس نیز از مجموع 79 هزار و 895 آرای صحیح ماخوذه بیت الله عبدالهی با کسب 17هزار و 72 رای و مهدی حسینیان سراجه لو با کسب 13 هزار و 343 رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** خوی و چایپاره:
در حوزه انتخابیه خوی و چایپاره سیدتقی کبیری از مجموع 192هزار و 29 آرای صحیح ماخوذه با کسب 73 هزار و 694 رای موفق به کسب اکثریت آرا شد.
*** یزد و اشکذر، و ندوشن :
در حوزه انتخابیه یزد و اشکذر، و ندوشن سیدابوالفضل موسوی بیوکی از مجموع 247هزار و 259 آرای صحیح ماخوذه با کسب 124هزار و 448رای موفق به کسب اکثریت حداقل یک چهارم آرای صحیح شد.
***تربت حیدریه، مولات و زاوه:
در حوزه انتخابیه تربیت حیدریه، مولات و زاوه از مجموع 167هزار و 391 آرای صحیح ماخوذه سعید باستانی با کسب 39هزار و 571 رای و ابوالقاسم خسروی سهل آبادی با کسب 31هزار و 317 رای به مرحله دوم راه یافتند.
***ابهر و خرمدره و سلطانیه:
در حوزه انتخابیه ابهر و خرمدره و سلطانیه از مجموع 124هزار و 448 آرای صحیح ماخوذه محمد عزیزی با کسب 25هزار و 324هزار رای و محمدرضا خالمحمدی خرمی با کسب 25هزار و 37 رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** سراوان، سیب و سراوان و مهرستان :
در حوزه انتخابیه سراوان، سیب و سراوان و مهرستان محمد باسط درازهی از مجموع 122هزار و 144آرای صحیح ماخوذه با کسب 60هزار و 347 رای.
*** زنجان و طارم:
در حوزه انتخابیه زنجان و طارم از مجموع 224هزار و 100 آرای صحیح ماخوذه سید ابوالفضل موسوی با کسب 52هزار و 351 رای و فریدون احمدی با کسب 50هزار و 379 رای و علی وقف چی با کسب 33هزار و 695 رای و کریم خان محمدی با کسب 31هزار و 910 رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** خدابنده:
در حوزه انتخابیه خدابنده از مجموع 93هزار و 259 آرای صحیح ماخوذه، سیدالبرز حسینی با کسب 16هزار و 430 رای و احمد بیگدلی با کسب 16 هزار و 300 رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** گچساران و باشت:
در حوزه انتخابیه گچساران و باشت غلامرضا تاج گردون از مجموع 89هزار و 733 آرای صحیح ماخوذه با کسب 66هزار و 103 رای .
***بوشهر، گناوه و دیلم:
در حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم ، عبدالحمید خدری از مجموع 141هزار و 61 آرای صحیح ماخوذه با کسب 41هزار و 922 رای .
***دشتستان:
در حوزه انتخابیه دشتستان محمدباقر سعادت از مجموع 106هزار و 315 آرای صحیح ماخوذه با کسب 36هزار و 916 رای .
***زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون:
در حوزه انتخابیه زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون از مجموع 186هزار و 696 آرای صحیح ماخوذه حبیب اله دهمرده با کسب 114هزار و 439 رای و احمدعلی کیخا با کسب 64هزار و 950رای .
*** ساری و میاندرود:
در حوزه انتخابیه ساری و میاندورود از مجموع 256هزار و 329 آرای صحیح ماخوذه علی اصغر یوسف نژاد با کسب 116هزار و 540 رای و محمد دامادی با کسب 67 هزار و 158 رای .
*** مسجد سلیمان، لالی و هفتکل و اندیکا :
در حوزه انتخابیه مسجد سلیمان، لالی و هفتکل و اندیکا از مجموع 106هزار و 636 آرای صحیح ماخوذه علی عسگر ظاهری عبده وند با کسب 25هزار و 646 رای و علیرضا ورناصری قندعلی با کسب 23هزار و 367 رای به مرحله دوم راه یافتند.
***همدان و فامنین:
در حوزه انتخابیه همدان و فامنین از مجموع 268هزار و 739آرای صحیح ماخوذه حمیدرضا حاجی بابایی با کسب 133هزار و 343 رای و امیر خجسته با کسب 80هزار و 306 رای .
***شادگان:
در حوزه انتخابیه شادگان مجید ناصری نژاد از مجموع 74 هزار و 119 آرای صحیح ماخوذه با کسب 24 هزار و 710 رای .
***بندرانزلی:
در حوزه انتخابیه بندر انزلی، حسن خسته بند از مجموع 48هزار و 592 آرای صحیح ماخوذه با کسب 14هزار و 948رای حائز اکثریت آرا شد.
*** سمنان، مهدی شهر و سرخه:
در حوزه انتخابیه سمنان، مهدی شهر و سرخه، احمد همتی از مجموع 85هزار و 656 آرای صحیح ماخوذه با کسب 31هزار و 771 رای حائز اکثریت آرا شد.
*** نوشهر، چالوس و کلاردشت:
در حوزه انتخابیه نوشهر، چالوس و کلاردشت، قاسم احمدی لاشکی از مجموع 112هزار و 769 آرای صحیح ماخوذه با کسب 39هزار و 986 رای حائز اکثریت آرا شد.
***نحف آباد، تیران و کرون:
در حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون، ابوالفضل ابوترابی از مجموع 137 هزار و 647 آرای صحیح ماخوذه با کسب 64 هزار و 527 رای حائز اکثریت آرا شد.
***فریدن و فریدون شهر، چادگان و بوئین و میاندشت:
در حوزه انتخابیه فریدن و فریدون شهر و چادگان و بوئین و میاندشت اکبر ترکی از مجموع 87هزار و چهار آرای صحیح ماخوذه با کسب 22هزار و 536 رای حائز اکثریت آرا شد.
*** تاکستان:
در حوزه انتخابیه تاکستان بهمن طاهرخانی از مجموع 83 هزار و 732 آرای صحیح ماخوذه با کسب 40هزار و 406 رای حائز اکثریت آرا شد.
*** کنگان، دیر، جم و عسلویه:
در حوزه انتخابیه کنگان، دیر،جم و عسلویه سکینه الماسی از مجموع 110 هزار و 678 آرای صحیح ماخوذه با کسب 41هزار و 804 رای حائز اکثریت آرا شد.
*** سمیرم:
در حوزه انتخابیه سمیرم از مجموع 41 هزار و 940 آرای صحیح ماخوذه، اصغر سلیمی با کسب 7هزار و 832 رای و بهروز جعفری با کسب هفت هزار و 444 رای به مرحله دوم راه یافتند.
***حوزه انتخابیه ماکو، چالدران، پلدشت و شوط:
در حوزه انتخابیه ماکو، چالدران، پلدشت و شوط از مجموع 111هزار و 300آرای ماخوذه صحیح، عین الله شریف پور با کسب 27 هزار و 799 رای و محرم اکبر زاده با کسب 20هزار و 884 رای به مرحله دوم راه یافتند.
***ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان:
در حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان از مجموع 159 هزار و 634 آرای صحیح با کسب 50 هزار و 150 رأی به مجلس راه یافت.
*** تنکابن، رامسر و عباس آباد:
در حوزه انتخابیه تنکابن، رامسر و عباس آباد شمس الله شریعت نژاد از مجموع 135 هزار و 134 آرای صحیح ، 46 هزار و 528 رأی را کسب کرد و انتخاب شد.
*** رفسنجان و انار:
در حوزه انتخابیه رفسنجان و انار نیز از مجموع 138 هزار و 145 آرای صحیح احمد انارکی با کسب 56 هزار و 464 رأی اکثریت آرا را به دست آورد.
*** خلخال و کوثر:
در حوزه انتخابیه خلخال و کوثر، بشیر خالقی از مجموع 59 هزار و 255 آرای صحیح با کسب 19 هزار و 120 رأی به مجلس راه یافت.
*** داراب و زرین دشت:
در حوزه انتخابیه داراب و زرین دشت نیز از مجموع 139 هزار و 225 آرای مأخوذه صحیح محمدجواد عسگری با کسب 27 هزار و 261 رأی و رضا انصاری با کسب 25 هزار و 55 رأی به مرحله دوم راه یافتند.
*** بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی:
در حوزه انتخابیه بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی از مجموع 161 هزار و 637 آرای مأخوذه صحیح، حبیب آقاجری با کسب 29 هزار و 10 رأی و علی گل مرادی با کسب 28 هزار و 687 رأی به مرحله دوم راه یافتند.
*** پیرانشهر و سردشت:
در حوزه انتخابیه پیرانشهر و سردشت نیز رسول خضری از مجموع 106 هزار و 861 آرای صحیح با کسب 27 هزار و 760 رأی انتخاب شد.
*** هشترود و چاراوایماق:
در حوزه انتخابیه هشترود و چاراوایماق، سید حمزه امینی از مجموع 41 هزار و 865 آرای صحیح با کسب 15 هزار و 58 رأی به مجلس راه یافت.
*** درگز:
در حوزه انتخابیه درگز نیز عبدالله حاتمیان از مجموع 41 هزار و 865 آرای صحیح با کسب 11 هزار و 920 رأی اکثریت آرا را به دست آورد.
*** قوچان و چارود:
در حوزه انتخابیه قوچان و فاروج هادی شوشتری از مجموع 116 هزار و 750 آرای صحیح 41 هزار و 218 رأی را کسب کرد و به مجلس راه یافت.
*** سبزوار، جوین، خوشاب و داورزن:
در حوزه انتخابیه سبزوار، جوین، خوشاب و داورزن نیز از مجموع 237 هزار و 977 آرای مأخوذه صحیح حسین مقصودی با کسب 102 هزار و 345 رأی و رمضانعلی سبحانی فرد با 75 هزار و 308 رأی به مجلس راه یافتند.
*** نیشابور و فیروزه:
همچنین در حوزه انتخابیه نیشابور و فیروزه از مجموع 238 هزار و 711 آرای مأخوذه صحیح حمید گرمابی با کسب 75 هزار و 686 رأی و هاجر چنارانی با کسب 75 هزار و 384 رأی اکثریت آرا را به خود اختصاص دادند.
*** قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی :
در حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی از مجموع 225 هزار و 52 آرای صحیح، عبدالله رضیان با کسب 62 هزار و 192 رأی به مجلس راه یافت و سید علی ادیانی با کسب 47 هزار و 203 رأی و کمال علیپور خنکداری با کسب 46 هزار و 512 رأی به مرحله دوم راه یافتند.
**پاکدشت
در حوزه انتخابیه پاکدشت محمد قمی از مجموع 90 هزار و 608 آرای صحیح ماخوذه با کسب 46 هزار و 398 رای
**سنقر
در حوزه انتخابیه سنقر از مجموع 48 هزار و 240 آرای صحیح ماخوذه سید جواد حسینی کیا با کسب 10 هزار و 543 رای و محمد عمادی رستگار با کسب 5 هزار و 585 رای به مرحله دوم راه یافتند.
** اسلام آباد غرب و دالاهو
در حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب و دالاهو حشمت الله فلاحت پیشه از مجموع 118 هزار آرای صیح ماخوذه با کسب 53 هزار و 369 رای
**کنگاور، صحنه و هرسین
در حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین حسن سلیمانی از مجموع 135 هزار و 688 آرای صحیح ماخوذه با کسب 48 هزار و 891 رای
** میانه
درحوزه انتخابیه میانه قردین فرمند از مجموع 94 هزار 564 آرای صحیح ماخوذه با کسب 24 هزار و 980 و یعقوب شیویاری با کسب 23 هزار و 919 رای
** نهبندان و سربیشه
در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه نظر افضلی از مجموع 54 هزار و 863 آرای صحیح ماخوذه با کسب 19 هزار و 553 رای
** بروجرد
در حوزه انتخابیه بروجرد از مجموع 141 هزار و 956 آرای صحیح ماخوذه علاء الدین بروجردی با کسب 30 هزار و 466 رای و هادی مقدسی با کسب 29 هزار و 108 رای و عباس گودرزی با کسب 27 هزار و 527 رای و خانم فاطمه مقصودی با کسب 26 هزار و 815 رای به مرحله دوم راه یافتند.
**پلدختر
در حوزه انتخابیه پلدختر سید حمیدرضا کاظمی از مجموع 50 هزار و 642 آرای صحیح ماخوذه با کسب 18 هزار و 950 رای
** شهرضا و دهاقان
در حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان از مجموع 78 هزار و 155 آرای صحیح ماخوذه محمدرضا آقایی با کسب 16 هزار و 258 رای و سمیه محمودی با کسب 12 هزار و 324 رای به مرحله دوم راه یافتند.
10- حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان اله یار ملکشاهی از مجموع 128 هزار و 621 آرای صحیح ماخوذه با کسب 57 هزار و 713 رای
**رودبار
در حوزه انتخابیه رودبار از مجموع 57 هزار و 999 آرای صحیح ماخوذه صمد مرعشی با کسب 13 هزار و 240 رای و منوچهر جمالی سوسفی با کسب 8 هزار و 259 رای به مرحله دوم راه یافتند.
**جیرفت و عنبرآباد
در حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد یحیی کمالی پور از مجموع 152 هزار و 628 آرای صحیح ماخوذه با کسب 71 هزار و 729 رای
**رامیان و آزادشهر
در حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر علیرضا ابراهیمی از مجموع یکصدهزار و 249 آرای صحیح ماخوذه با کسب 27 هزار و 83 رای
**فسا
در حوزه انتخابیه فسا محمدجواد جمالی نوبندگانی از مجموع 102 هزار و 329 آرای صحیح ماخوذه با کسب 44 هزار و 403 رای
**کهنوج، منوجان، رودبار جنبو، قلعه گنج و فاریاب
در حوزه انتخابیه کهنوج، منوجان، رودبار جنوب ، قلعه گنج و فاریاب احمد حمزه از مجموع 167 هزار و 110 آرای صحیح ماخوذه با کسب 79 هزار و 243 رای
**ورزقان
در حوزه انتخابیه ورزقان رضا علیزاده از مجموع 49 هزار و 88 آرای صحیح ماخوذه با کسب 15 هزار و 891 رای
** آباده بونات و خرم بید
در حوزه انتخابیه آباده بوانات و خرم بید رحیم زارع از مجموع 98 هزار و 784 آرای صحیح ماخوذه با کسب 32 هزار و 768 رای
**ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج
در حوزه انتخابیه ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، بخش های بنت، لاشار، آشار و آهوران محمد نعیم امینی فرد از مجموع 250 هزار و 283 آرای صحیح ماخوذه با کسب 76 هزار و 55 رای
** خاش، میرجاوه، بخش های نصرت آباد، کورین
در حوزه انتخابیه خاش، میرجاوه، بخش های نصرت آباد، کورین علی کرد از مجموع 105 هزار و 469 آرای صحیح ماخوذه با کسب 60 هزار و 353 رای
** کازرون
در حوزه انتخابیه کازرون، حسین رضازاده از مجموع 120 هزار و 344 آرای صحیح ماخوذه با کسب 43 هزار و 127 رای
**گنبدکاوس، قرجه، طیار
در حوزه انتخابیه گنبدکاوس، قرجه، طیار از مجموع 158 هزار و 194 آرای صحیح ماخوذه با کسب 50 هزار و 822 رای
**کرج، اشتهارد و فردیس
در حوزه انتخابیه کرج، اشتهارد و فردیس عزیز اکبریان از مجموع 554 هزار و 65 آرای صحیح ماخوذه با کسب 148 هزار و 218 رای و محمد جواد کولیوند با کسب 143 هزار و 434 رای
**ارومیه
در حوزه انتخابیه ارومیه از مجموع 429 هزار و 325 آرای صحیح ماخوذه نادر قاضی پور با کسب 169 هزار و 98 رای به مجلس راه یافت و حاکم ممکان با کسب 104 هزار و 269 رای و سیدهادی بهادری با کسب 102 هزار و 984 رای و روح الله حضرت پور طلا تپه با کسب 86 هزار و 257 رای و مجید دودکان لوی میلان با کسب 82 هزار و 913 رای به مرحله دوم راه یافتند.
** فومن و شفت
در حوزه انتخابیه فومن و شفت محمدمهدی افتخاری از مجموع 111 هزار و 388 آرای صحیح با کسب 33 هزار و 647 رای به مجلس راه یافت.
**قم
در حوزه انتخابیه قم از مجموع 443 هزار و 797 آرای صحیح ماخوذه احمد امیرآبادی فرهانی با کسب 263 هزار و 885 رای و علی اردشیر لاریجانی با کسب 191 هزار و 329 رای و مجتبی ذوالنوری با کسب 168 هزار و 397 رای به مجلس راه یافتند.
** بهبهان و آغاجاری
در حوزه انتخابیه بهبهان و آغاجاری از مجموع 101 هزار و 156 آرای صحیح ماخوذه محمودرضا ضرغامی با کسب 20 هزار و 737 رای و حبیب الله کشت زرع با کسب 15 هزار و 744 رای به مرحله دوم راه یافتند.
** ایذه و باغ ملک
در حوزه انتخابیه ایذه و باغ ملک از مجموع 162 هزار و 421 آرای صحیح ماخوذه سیدهادی طباطبایی با کسب 25 هزار و 314 رای و هدایت اله خادمی با کسب 23 هزار و 599 رای به مرحله دوم راه یافتند.
** شهریار و قدس و ملارد
در حوزه انتخابیه شهریار و قدس و ملارد از مجموع 371 هزار و 896 آرای صحیح ماخوذه حسین گروسی با کسب 75 هزار و 524 رای و محمد محمودی شاه نشین با کسب 67 هزار و 966 رای به مرحله دوم راه یافتند.
**دزفول
در حوزه انتخابیه دزفول عباس پاپی زاده پالنگان از مجموع 200 هزار و 393 آرای صحیح 96 هزار و 852 رای به مجلس راه یافت.
**بویراحمد و دنا
در حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا از مجموع 181 هزار و 456 آرای صحیح غلام محمد زارعی با کسب 48 هزار و 768 رای به مجلس راه یافت.
** سروستان و خرامه کوار
در حوزه انتخابیه سروستان و خرامه کوار از مجموع 98 هزار و 765 آرای صحیح داریوش اسماعیلی با کسب 56 هزار و 941 رای به مجلس راه یافت.
** اهواز و باوی، حمیدیه و کارون
در حوزه انتخابیه اهواز و باوی، حمیدیه و کارون از مجموع 426 هزار و 558 آرای صحیح ماخوذه همایون یوسفی با کسب 107 هزار و 784 رای و جواد کاظم نسب با کسب 88 هزار و 777 رای و سیدشکرخدا موسوی با کسب 82 هزار و 200 رای و سیدشریف حسینی با کسب 71 هزار و 919 رای و شبیب جویری با کسب 68 هزار و 881 رای و علی ساری با کسب 66 هزار و 954 رای به مرحله دوم راه یافتند.
** مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش
مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش از مجموع 166 هزار و 305 آرای صحیح شهرام کوسه غراوی با کسب 41 هزار و 274 رای و سیدنجیب حسینی با کسب 38 هزار و 736 رای به مرحله دوم راه یافتند.
** جهرم
در حوزه انتخابیه جهرم نیز از مجموع 107 هزار و 343 آرای صحیح محمدرضا رضایی کوچی با کسب 53 هزار و 882 رای به مجلس راه یافت.
** چابهار، نیک شهر و کنارک و قصرقند
در حوزه انتخابیه چابهار، نیک شهر و کنارک و قصر قند از مجموع 201 هزار و 948 آرای صحیح عبدالغفور ایران نژاد با کسب 82 هزار و 473 رای اکثریت آرا را به دست آورد.
** خرم آباد و دوره
براساس این اطلاعیه در حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره از مجموع 251 هزار و 217 آرای صحیح محمد بیرانوندی با کسب 52 هزار و 541 رای و محمدرضا ملک شاهی راد با کسب 32 هزار و 127 رای و اعظم محمدی نیا با کسب 31 هزار و 723 رای و مرتضی محمودوند با کسب 30 هزار و 444 رای به مرحله دوم راه یافتند.
** فیروزآباد، فراش وند و قیر و کارزین
همچنین در حوزه انتخابیه فیروزآباد، فراش وند و قیر و کارزین از مجموع 141 هزار و 874 آرای صحیح کورش کرم پور حقیقی با کسب 48 هزار و 973 رای به مجلس راه یافت.
**هرمزگان
در استان هرمزگان از مجموع 763 هزار و 152 رای ماخوذه سیدروح الله صدرالساداتی با کسب 420 هزار و 699 رای حائز اکثریت نسبی آرا شد.
** مازندران
همچنین در استان مازندران از مجموع یک میلیون و 620 هزار و 552 رای ماخوذه صادق اردشیر لاریجانی با کسب 682 هزار و 817 رای و نورالله طبرسی با کسب 612 هزار و 673 رای و علی معلمی با کسب 556 هزار و 750 رای و سیدرحیم توکل با کسب 488 هزار و 817 رای حائز اکثریت نسبی آرا شدند.
**گیلان
در استان گیلان نیز از مجموع یک میلیون و 173 هزار و 241 رای ماخوذه سیدعلی حسینی اشکه وری با کسب 354 هزار و 918 رای و زین العابدین قربانی با کسب 331 هزار و 283 رای و رضا رمضانی با کسب 330 هزار و 606 رای و احمد پروائی ریک با کسب 305 هزار و 73 رای حائز اکثریت نسبی آرا شدند.
** آذربایجان شرقی
براساس اطلاعیه ستاد انتخابات کشور در حوزه انتخابیه استان آذربایجان شرقی از مجموع یک میلیون 790 هزار و 789 رای ماخوذه محسن مجتهد با 743 هزار و 811 رای و علی ملکوتی با کسب 688 هزار و 700 رای و محمدتقی پورمحمدی با کسب 570 هزار و 445 رای و هاشم هاشم زاده با کسب 476 هزار و 888 رای و محمد فیضی با کسب 415 هزار و 41 رای حائز اکثریت نسبی آرا شدند.
** اردبیل
همچنین در حوزه انتخابیه استان اردبیل از مجموع 612 هزار و 320 رای ماخوذه آقایان سیدحسن عاملی کلخوران با کسب 382 هزار و 854 رای و میرفخرالدین موسوی ننه کران با کسب 257 هزار و 462 رای حائز اکثریت نسبی آرا شدند.
**شادگان
در حوزه انتخابیه شادگان مجید ناصری نژاد از مجموع 74 هزار و 119 آرای صحیح ماخوذه با کسب 34 هزار و 715 رای به مجلس راه یافت