پرونده‌های گمشده روی میز کمیسیون اصل 90 مجلس دهم
پرونده‌های گمشده روی میز کمیسیون اصل 90 مجلس دهم

خط امام : رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت که این کمیسیون موضوع پرونده‌های گمشده در مجلس هشتم را پیگیری خواهد کرد. به گزارش خط امام ، داوود محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ادعای یکی از نمایندگان مبنی بر گم شدن 17 پرونده در کمیسیون اصل 90 در دوره هشتم، افزود: ایشان […]

خط امام : رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت که این کمیسیون موضوع پرونده‌های گمشده در مجلس هشتم را پیگیری خواهد کرد.

به گزارش خط امام ، داوود محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ادعای یکی از نمایندگان مبنی بر گم شدن 17 پرونده در کمیسیون اصل 90 در دوره هشتم، افزود: ایشان اگر بحثی وجود دارد که پرونده‌ای گم شده شماره و عنوان پرونده را بگویند تا ما آن را بررسی کنیم.وی افزود: با توجه به اینکه پرونده‌ها در سیستم ثبت و ضبط می‌شوند امکان گم شدن آنها وجود ندارد و حتی نمی‌شود که پرونده‌ای از دستور کار خارج شده باشد زیرا سوابقش در سامانه باقی می‌ماند.محمدی اضافه کرد: زمانی که بحث گم شدن پرونده‌های اصل 90 در مجلس هشتم هفته گذشته توسط یکی از نمایندگان مطرح شد،‌ کمیسیون اصل 90 در مجلس دهم هنوز شکل نگرفته بود و البته هنوز هم هیأت رئیسه این کمیسیون تعیین نشده است.رئیس کمیسیون اصل 90 در پایان گفت که انتخاب هیأت رئیسه این کمیسیون در اولین جلسه بعد از تعطیلات مجلس انجام خواهد شد.