بیکاری جوانان در 16 استان کشور بیش از میانگین است
بیکاری جوانان در 16 استان کشور بیش از میانگین است

خط امام : میانگین نرخ بیکاری جوانان در کشور 28.6 درصد است که 16استان کشور دارای نرخ بیکاری بیش از میانگین هستند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام :  بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار زمستان 1394 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، استان های کهگیلویه و بویراحمد با 56.5 […]

خط امام : میانگین نرخ بیکاری جوانان در کشور 28.6 درصد است که 16استان کشور دارای نرخ بیکاری بیش از میانگین هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام :  بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار زمستان 1394 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، استان های کهگیلویه و بویراحمد با 56.5 و کردستان با 50.1 درصد بیشترین نرخ بیکاری جوانان 15تا 24 ساله را در میان سایر استان های کشور به خود تخصیص داده اند.
بیکاری هم اکنون در میان جوانان، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی خود را بیش از سایر گروه ها نشان می دهد و این سه گروه را تهدید می کند. به عبارت دیگر، در ایران فرصت های شغلی برای جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی فراهم نیست.برای ایجاد اشتغال در کشور باید صنعت رشد کند تا در کنار توسعه آن سایر بخش های اقتصادی تحرک یابند. بیکاری وقتی که در حوزه زنان جوان مورد بررسی قرار می گیرد، شرایط بسیار ناخوشایندتری نسبت به سایر گروه ها دارد.

بنا بر گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ، میانگین نرخ بیکاری زنان در زمستان 1394 برابر 43.4 درصد بود و استان های مرکزی با 73.8 و کهگیلویه و بویراحمد با 68.5 درصد بیشترین نرخ بیکاری زنان را در کشور دارند.
معضل اجتماعی بیکاری از یکسو می تواند موجب فقر و کمی درآمد شود و از سوی دیگر تبعات اجتماعی بی شماری نظیر افزایش استرس، پرخاشگری، افسردگی و سرخوردگی های اجتماعی به دنبال دارد که تمامی این شرایط می تواند تبعات ناگواری در خانواده و اجتماع داشته باشد.
جوان بیکار، جوان تحصیل کرده بیکار، زن جوان بیکار همگی آسیب پذیرند و در معرض پدیده های ناگوار اجتماعی قرار دارند.این دسته از افراد می توانند در جامعه نیز آسیب زا باشند.
شاید کمترین آسیب بیکاری را بتوان در افسردگی و سرخوردگی فردی جستجو کرد اما به طور یقین مسایل روحی و روانی افراد بازتاب ناخرسندی در جامعه پیرامونی افراد خواهد داشت.
لیلی دانشمند مسوول یکی از کاریابی های تهران در خصوص وضعیت کار زنان و مردان جوان مراجعه کننده به این مراکز به ایرنا، گفت: شرایط بازار اشتغال برای زنان خوب نیست ، اما زنان به دلیل مسوولیت پذیری بیشتر مشاغل را با وجود دستمزد کمتر و شرایط سخت تر می پذیرند. این در حالی است که زنان در محیط های فنی کمتر جذب می شوند.
وی گفت: باید اطلاعات بازار کار جمع آوری شود تا بتوانیم سیمای درستی از وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور داشته باشیم. واحدهای تولیدی می توانند اطلاع دهند که سالانه چند نفر بازنشسته و چه میزان در هر بنگاه جای خالی باز می شود.
به گفته این فعال بخش خصوصی در حوزه کار، ظرفیت ها باید شناسایی شود تا کاریابی های بتوانند مراجعه کنندگان را به پست های خالی شغلی ارجاع دهند.
دانشمند معتقد است، دانش آموختگان دانشگاهی باید در کنار دانش خود مهارت انجام کار را نیز فراگیرند زیرا بسیاری از آنها حتی در رشته های تحصیلی خود مهارت کافی ندارند.
وی تسلط به دانش رایانه و و زبان انگلیسی را از ضرورت ها برای جویندگان کار تحصیلکرده عنوان کرد.
هم اکنون بازار کار کشور از جهات گوناگون آماده پذیرش نیروی کار نیست، زیرا نه تنها فرصت شغلی فراهم نشده است، بلکه نیروی کار هم نمی تواند به راحتی به لحاظ مهارتی در جایگاه شغلی قرار گیرد. به عبارتی نه جایگاه برای اشتغال داریم و نه نیروی کارآمد برای تصاحب شغل.
علی ربیعی وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی می گوید،96درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور مهارت برای اشتغال ندارند و تنها چهار درصد فارغ التحصیلان کشور متناسب با بازار کار تحصیلات کسب کرده‌اند.
ثروت جوامع «نیروی انسانی توانمند» است. تردیدی نیست ، اگر نتوانیم رونقی در اقتصاد ایجاد و جوانان را برای مسوولیت پذیری اجتماعی توانمند کنیم افق های آینده برای کشور روشن نخواهد بود.
سرمایه اجتماعی اگر سال های طولانی در حاشیه باشد، جامعه به رنگ خاکستری باقی خواهد ماند.