عدنان مندرس اولين رييس دولت تركيه بر دار اعدام كودتاگران (1961)
عدنان مندرس اولين رييس دولت تركيه بر دار اعدام كودتاگران (1961)

خط امام : عدنان مندرس (۱۸۹۹-۱۹۶۱) اولین رئیس دولت ترکیه مدرن بود. وی از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ نخست وزیر ترکیه بود .در پی کودتای نظامی ۱۹۶۰ از قدرت برکنار و طی یک دادگاه نمایشی به اعدام محکوم شد. وی در سال ۱۹۶۱ به دار آویخته شد. مجموعه ای از اتهامات به مندرس وارد شد […]

خط امام : عدنان مندرس (۱۸۹۹-۱۹۶۱) اولین رئیس دولت ترکیه مدرن بود. وی از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ نخست وزیر ترکیه بود .در پی کودتای نظامی ۱۹۶۰ از قدرت برکنار و طی یک دادگاه نمایشی به اعدام محکوم شد. وی در سال ۱۹۶۱ به دار آویخته شد.
مجموعه ای از اتهامات به مندرس وارد شد از جمله تحريك احساسات دینی کشاورزان و دهقانان روستایی که موجب ظهور یک جناح دینی شد که خواستار ‌دخالت دین در سیاست و بازگشت خلافت و اجرای شریعت اسلامی بود که بنيان هاى فكرى رژیم آتاتورک را تهديد مى كرد. مندرس در بخشهای کشاورزی و صنعتی به سیستم لیبرالی اعتماد می کرد، اما این جریان سبب اغتشاشات اقتصادی و مالی شد. کسانی که از این اصلاحات بیشترین فایده کردند صاحب زمینهای بزرگ و دهقانان متوسط جامعه بودند، اما کشاورزان تهی دست از این اصلاحات بهره مند نشدند چون نتوانستند بهای ماشینهای کشاورزی را بپردازند.
سال ۱۹۹۰ تورگوت اوزال رئیس جمهور ترکیه مقرر ساخت دوباره اعتبار و حیثیت را به مندرس و بولاتکان و زورلوی وزراء اعدام شده او برگرداند و به نمایندگان حزب خود (حزب مام میهن) که در پارلمان ترکیه اکثریت کرسی ها را در دست داشتند امر کرد قانونی را تصويب کنند که در آن از مندرس و رفقایش اعاده حيثيت شود. جنازه های این سه شخص که در گورستان یاسی ٲدا بعد از اعدام دفن کرده بودند به یک گورستان مخصوص واقع در شهرداری استانبول برای آنها در نظر گرفته بود انتقال داده شد و اين سه تن در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۰ در ۲۹ سالگرد اعدامشان به طور رسمى به خاك سپرده شدند.

photo_2016-07-16_21-40-39