واکنش ظریف به کودتای ترکیه
واکنش ظریف به کودتای ترکیه

خط امام : در پی وقوع کودتای نظامی در ترکیه وزیر امورخارجه‌ی کشورمان پیامی در صفحه‌ی توئیتر خود منتشر کرد. به گزارش خط امام ، محمدجواد ظریف در صفحه‌ی توئیتر خود نوشت که نسبت به بحرانی که در ترکیه روی داده، عمیقاً نگران است. وی در ادامه خاطرنشان کرد که ثبات، دموکراسی و امنیت مردم […]

خط امام : در پی وقوع کودتای نظامی در ترکیه وزیر امورخارجه‌ی کشورمان پیامی در صفحه‌ی توئیتر خود منتشر کرد.

به گزارش خط امام ، محمدجواد ظریف در صفحه‌ی توئیتر خود نوشت که نسبت به بحرانی که در ترکیه روی داده، عمیقاً نگران است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد که ثبات، دموکراسی و امنیت مردم ترکیه مسائلی اساسی هستند.

وی در ادامه نوشت: اتحاد و تدبیر اموری ضروری هستند.

57319014