پرونده مرتضوی بزودی به دادگاه اعاده می شود
پرونده مرتضوی بزودی به دادگاه اعاده می شود

خط امام : دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: پرونده مربوط به سعید مرتضوی دادستان سابق تهران مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی با رفع نقص، بزودی جهت رسیدگی به دادگاه اعاده خواهد شد. به گزارش خط امام به نقل از روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در نشستی با قضات […]

خط امام : دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: پرونده مربوط به سعید مرتضوی دادستان سابق تهران مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی با رفع نقص، بزودی جهت رسیدگی به دادگاه اعاده خواهد شد.

به گزارش خط امام به نقل از روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در نشستی با قضات دادسرای کارکنان دولت، فرهنگ و رسانه همچنین بیان کرد: نقد مسؤولان و حاکمیت آزاد است، اما نفی نظام اسلامی، مقابله با آن و توهین، تخریب و افتراء به دستگاه های دولتی و مسئولان توسط مطبوعات، جرم محسوب می شود.
به گفته وی، طبق قانون مطبوعات، نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام، حقوق عمومی و خصوصی آزادند و حق دارند انتقادات سازنده را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه منتشر نمایند.
دادستان تهران در خصوص گزارش های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد پس از ارجاع این گونه گزارش ها به شعب بازپرسی دادسرا، باید با جلب همکاری مجلس شورای اسلامی مستندات اخذ و در رسیدگی به این گونه گزارش ها تسریع لازم صورت گیرد.
وی نمونه موفق در این زمینه را رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد و گفت: پرونده مربوط به سعید مرتضوی دادستان سابق تهران مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی با رفع نقص، به زودی جهت رسیدگی به دادگاه اعاده خواهد شد.
دادستان تهران اظهار امیدواری کرد محاکم در مورد پرونده های مهم از ایراد نقص هایی که پرونده را دچار اطاله دادرسی می کند، اجتناب نمایند.

irna