خط امام : وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ایجاد اشتغال پایدار راهبرد اصلی دولت است که با جدیت دنبال می شود. به گزارش خط امام ، «علی ربیعی» در مراسم امضای تفاهمنامه با وزارت جهاد کشاورزی افزود: دولت همه تلاش خود را به کار گرفته است که سطح اشتغال پایدار را افزایش دهد. […]

خط امام : وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ایجاد اشتغال پایدار راهبرد اصلی دولت است که با جدیت دنبال می شود.

به گزارش خط امام ، «علی ربیعی» در مراسم امضای تفاهمنامه با وزارت جهاد کشاورزی افزود: دولت همه تلاش خود را به کار گرفته است که سطح اشتغال پایدار را افزایش دهد.
وی گفت: برنامه های زیادی برای این موضوع تدارک دیده شده که امید است با تحقق این برنامه ها بتوان بیکاری تلنبار شده از گذشته را کاهش داد.
ربیعی ابراز امیدواری کرد: بیکاری تلنبار شده ناشی از کسری رشد اقتصادی و کوچک شدن اقتصاد در سال های گذشته است و اکنون ما باید جور آن را بکشیم و هر چه زودتر آن را حل کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استناد به آمار موجود در این وزارتخانه گفت: طبق آمار بیش از 400 هزار دفترچه بیمه شده جدید داریم که برای بار اول در سازمان تامین اجتماعی ثبت شده اند، این نکته به ما نشان می دهد در بخش هایی از صنعت به نقطه میرایی و ریزش نیرو رسیده ایم و این امر در صنایعی که مربوط به چهار دهه گذشته است، بیشتر دیده می شود.
وی اضافه کرد: مطالعه ها نشان می دهد در صنعت پوشاک، کفش و بخش هایی از صنایع دستی با جهش های شغلی روبروییم اما ظرفیت های فوق العاده زیادی در بخش های خدمات مولد مانند حمل و نقل و گردشگری داریم.

** ایجاد ترکیبی از بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی برای زنبورداران
وی ادامه داد: باید سالیانه 600 هزار شغل در بخش خدمات مولد و امور دام ایجاد شود. بنابراین از سرمایه گذاران بویژه در صنعت زنبورداری می خواهیم به این بخش ورود کنند. ما نیز برای حمایت از این صنعت به دنبال آن هستیم که ترکیبی از بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی برای زنبورداران به وجود آید.
ربیعی ابراز امیدواری کرد با امضای تفاهم نامه وزارت جهاد و وزارت کار برای توسعه کسب و کار، بخش خصوصی به سوی صنعت زنبورداری اتفاق برود.
به گفته وی، طبق این تفاهمنامه در مرحله نخست، 5 هزار نفر در 6 استان کشور مشغول به کار می شوند.
به گزارش ایرنا، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عصر امروز تفاهمنامه ای با هدف توسعه کسب و کارها برای اشتغال پایدار به امضا رساندند.
این تفاهمنامه از سوی وزارت تعاون برای ایجاد اشتغال در بخش خدمات مولد طراحی شده است. دیروز نیز چنین تفاهمنامه ای با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به امضا رسید.