ایران دبیرکل اتحادیه عرب را به مطالعه تاریخ و جغرافیای منطقه دعوت کرد
ایران دبیرکل اتحادیه عرب را به مطالعه تاریخ و جغرافیای منطقه دعوت کرد

خط امام : سخنگوی وزارت امور خارجه با مردود شمردن اظهارات مداخله جویانه احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب در بحرین درخصوص جزایر سه گانه ایرانی، وی را به مطالعه تاریخ و جغرافیای منطقه دعوت کرد. به گزارش خط امام ، از مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه، بهرام قاسمی افزود: تکرار این […]

خط امام : سخنگوی وزارت امور خارجه با مردود شمردن اظهارات مداخله جویانه احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب در بحرین درخصوص جزایر سه گانه ایرانی، وی را به مطالعه تاریخ و جغرافیای منطقه دعوت کرد.

به گزارش خط امام ، از مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه، بهرام قاسمی افزود: تکرار این مواضع نادرست هیچگونه تأثیری بر واقعیت های تاریخی، جغرافیایی و حقوقی موجود نداشته و نخواهد داشت.
قاسمی تاکید کرد: این جزایر بخش لاینفکی از سرزمین ایران هستند.
وی به دبیرکل جدید الانتصاب اتحادیه عرب توصیه کرد برای درک بهتر واقعیت های منطقه خلیج فارس مناسب است حتی الامکان با وقت بیشتری به مطالعه تاریخ و جغرافیای این منطقه بپردازد.