نشست بررسی آینده ایران در سال 96
نشست بررسی آینده ایران در سال 96

خط امام : مجمع نیروهای خط امام نشست بررسی تحولات و چشم اندازه های ایران در سال 1396 را برگزار می کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام : مجمع نیروهای خط امام در نظر دارد نشست بررسی تحولات ، رویکردها وچشم انداز های ایران در سال 96 را با حضور اساتید و صاحبنظران […]

خط امام : مجمع نیروهای خط امام نشست بررسی تحولات و چشم اندازه های ایران در سال 1396 را برگزار می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام : مجمع نیروهای خط امام در نظر دارد نشست بررسی تحولات ، رویکردها وچشم انداز های ایران در سال 96 را با حضور اساتید و صاحبنظران در این حوزه برگزار نماید بنا بر اعلام روابط عمومی مجمع نیروهای خط امام شرکت در این مراسم برای عموم آزاد است.

 

آدرس محل برگزاری :خیابان ولیعصر (عج)- خیابان شهید عباسپور- خیابان برادران- خیابان شهروز شرقی- پلاک۹