احکام دبیر و اعضای جدید مجمع نیروهای خط امام اردبیل صادر شد
احکام دبیر و اعضای جدید مجمع نیروهای خط امام اردبیل صادر شد

خط امام : انتخاب اعضای شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام ( ره) اردبیل با حضور نماینده و ناظر دبیرکل مجمع نیروهای خط امام برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، طی نشست مجمع نیروهای خط امام اردبیل اعضای شورای مرکزی و دبیر این استان انتخاب شدند. بنا بر اعلام روابط عمومی مجمع […]

خط امام : انتخاب اعضای شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام ( ره) اردبیل با حضور نماینده و ناظر دبیرکل مجمع نیروهای خط امام برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، طی نشست مجمع نیروهای خط امام اردبیل اعضای شورای مرکزی و دبیر این استان انتخاب شدند.

بنا بر اعلام روابط عمومی مجمع نیروهای خط امام پس از انتخاب اعضای شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام اردبیل و تایید انتخابات این استان طی احکام جداگانه ای جناب آقای مجید محمد غریبانی به عنوان دبیر شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام اردبیل به استانداری و فرمانداری شهرستان اردبیل معرفی گردید.