مراسم تقدير از اعضاي ستاد انتخاباتي مجمع نيروهاي خط امام
مراسم تقدير از اعضاي ستاد انتخاباتي مجمع نيروهاي خط امام

خط امام : جلسه قدرداني از اعضاي ستاد انتخاباتي مجمع نيروهاي خط امام استان اصفهان برگزار شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني خط امام : مراسم تقدیر ازاعضای ستادانتخاباتی مجمع نيروهاي خط امام وکمیته پزشکان ستاد انتخاباتی دکتر جوادی عضو مجمع نيروهاي خط امام ومنتخب مردم در شورای شهر اصفهان با سخنرانی دکتر حیدرعلی عابدی […]

خط امام : جلسه قدرداني از اعضاي ستاد انتخاباتي مجمع نيروهاي خط امام استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني خط امام : مراسم تقدیر ازاعضای ستادانتخاباتی مجمع نيروهاي خط امام وکمیته پزشکان ستاد انتخاباتی دکتر جوادی عضو مجمع نيروهاي خط امام ومنتخب مردم در شورای شهر اصفهان با سخنرانی دکتر حیدرعلی عابدی نماینده مجلس و عضو برجسته مجمع نيروهاي خط امام اصفهان  برگزار گرديد .