دل آرام رفت
دل آرام رفت

با دلی آرام‏ ‏‏و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار‏‎ ‎‏به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران‏‎ ‎‏مرخص و بسوی جایگاه ابدی سفر می کنم.‏ ‏‏امام خمینی‏ ‏‏ ‏ فرا رسیدن بیست و هشتمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (س) را تسلیت عرض می نماییم. مجمع نيروهاي خط امام

با دلی آرام‏

‏و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار‏‎ ‎‏به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران‏‎ ‎‏مرخص و بسوی جایگاه ابدی سفر می کنم.‏

‏امام خمینی‏

‏ ‏

فرا رسیدن بیست و هشتمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (س) را تسلیت عرض می نماییم.

مجمع نيروهاي خط امام