تحکیم اخلاق سیاسی ، انضباط سازمانی ، توسعه تشکیلاتی
تحکیم اخلاق سیاسی ، انضباط سازمانی ، توسعه تشکیلاتی

خط امام : یازدهمین کنگره مجمع نیروهای خط امام با شعار تحکیم اخلاق سیاسی ، انضباط سازمانی و توسعه تشکیلاتی برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام بنا بر اعلام روابط عمومی مجمع نیروهای خط امام یازدهمین نشست سراسری نمایندگان رسمی شعب استانی این حزب به منظور انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرسی […]

خط امام : یازدهمین کنگره مجمع نیروهای خط امام با شعار تحکیم اخلاق سیاسی ، انضباط سازمانی و توسعه تشکیلاتی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام بنا بر اعلام روابط عمومی مجمع نیروهای خط امام یازدهمین نشست سراسری نمایندگان رسمی شعب استانی این حزب به منظور انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرسی برای مدت دوسال انجام شد .

در ادامه می توانید گزارش تصویری این نشست را مشاهده کنید