علی طور سوادکوهی به دبیری سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام انتخاب شد
علی طور سوادکوهی به دبیری سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام انتخاب شد

خط امام : علی طور سواد کوهی به انتخاب شورای مرکزی سازمان جوانان به عنوان دبیر این سازمان انتخاب شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام : بنابر اعلام روابط عمومی مجمع  نیروهای خط امام به دنبال برخی تغییرات در ترکیب اعضای شورای مرکزی سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام و با تصمیم اکثریت […]

خط امام : علی طور سواد کوهی به انتخاب شورای مرکزی سازمان جوانان به عنوان دبیر این سازمان انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام : بنابر اعلام روابط عمومی مجمع  نیروهای خط امام به دنبال برخی تغییرات در ترکیب اعضای شورای مرکزی سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام و با تصمیم اکثریت اعضای شورای مرکزی سازمان جوانان علی طور سواد کوهی به عنوان دبیر سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام انتخاب شد.