پنج شنبه, ۰۶ تیر ۱۳۹۸

جاده مرگ !

جاده مرگ !

یاسین برفروشان**

جاده باریک، جاده ناهموار، جاده شلوغ، جاده خطرناک، جاده_مرگ !!
اینها چند مورد از القاب ” جاده_خاش_سراوان ” است که در بین مردم این منطقه رایج شده است.
جاده ای که گویا قصد ندارد دست بی رحمش را از روی گلوی مردمان بی گناهی که قصد سفر از روی این
“ناهموارِ زشت” را دارند، بردارد!!!
جاده ای که عُقده خوب و هموار شدن را بر روی کودکان و جوانان و نوجوانان این منطقه خالی میکند، آن هم با گرفتن جانشان ! با به عزا نشاندن بازماندگانشان! با بیوه شدن همسران و یتیم شدن فرزندانشان!

جاده ای که در دِل خود، خاطره هزاران هزار فریاد دردناک را نهفته دارد!
اگر گوش بر سینه اش بِنِهادی، فریاد انسانهایی را خواهی شنید که در حادثه شهر_گُشت و چندین حادثه دیگر، زنده زنده در آتش سوختند.
فریاد خاموش کودکان معصومی که این جاده بی رحم به آنها نیز رحم نکرد و مادران و پدرانی را تا ابد داغدار کرد.
فریاد زجر آور مسافران اتوبوس سراوان-خاش که تِکه تِکه شدند.
جاده ای که در هر وجبش خونی ریخته شده !!!

جاده ای که هنوز از ما قربانی میخواهد! اگر با او مهربان نباشیم، اگر دست بی رحم #تبعیض را هنوز بر سرش بکشیم!
جاده ای که هنوز از ما خواهد کُشت، اگر دستی بر سر و رویش نکشیم! اگر بر رویش خرج نکنیم!
جاده ای که هنوز خون خواهد گرفت! اگر عریض نشود، اگر مسطح و هموار نشود، اگر همانند دوستانش در استانهای دیگر بزرگراه نشود!!!
کمی از آن بالای جغرافیا(پایتخت) به پائین نقشه هم نگاهی بیاندازید مؤمنان!!!
آیا ما را(استان سیستان و بلوچستان) مظلومان و محرومان همیشه تاریخ نخواهید یافت!!
آیا ما را مستحق کمکهای خود نخواهید دید! که این چنین دست پُر مهر حمایتتان را از سر ما برداشته اید !!
قَسَمتان میدهیم:
ما_را_دریابید
جاده_های_ما_را_دریابید
کودکان_بی_گناه_ما_را_دریابید

*این مطلب در پی تصادف چند روز گذشته در محور خاش-سراوان که منجر به کشته و مجروح شدن ۱۶ نفر که در طی آن ۷ نفر از اعضای یک خانواده از جمله دو کودک زنده زنده در آتش سوختند به همراه یک کشته از ماشین دیگر نگاشته شد.

* دبیر آموزش و تحقیقات مجمع نیروهای خط امام(ره) سیستان و بلوچستان

نوشته شده توسط خط امام در پنجشنبه, ۰۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۹:۳۸ ق٫ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.