متاسفانه برخی دوستان در فضای رسانه ای شتابزده عمل می کنند
متاسفانه برخی دوستان در فضای رسانه ای شتابزده عمل می کنند

خط امام : ریاست این شورا بطور طبیعی در نوبت ترتیب تشکل ها هر سه ماه به یکی از گروه ها واگذار می شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام : حمید قزوینی سخنگوی مجمع نیروهای خط امام  روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار داشت براساس ترتیب در حال حاضر […]

خط امام : ریاست این شورا بطور طبیعی در نوبت ترتیب تشکل ها هر سه ماه به یکی از گروه ها واگذار می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام : حمید قزوینی سخنگوی مجمع نیروهای خط امام  روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار داشت براساس ترتیب در حال حاضر نوبت ریاست شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به مجمع نیروهای خط امام رسیده است و در مواقعی ممکن است برخی تشکل ها اعلام کنند که ما اکنون ریاست را نمی پذیریم و به تشکل دیگری واگذار کنند.
سخنگوی مجمع نیروهای خط امام همچنین اظهار کرد: در حال حاضر هم این تشکل اعلام کرده است که ریاست به تشکل دیگری واگذار شود که نوبت به حزب اسلامی کار می رسد.
قزوینی همچنین گفت: بر همین اساس دوستان و دیگر اعضا بنا دارند با سید هادی خامنه ای درباره پذیرفتن ریاست دوره ای این شورا صحبت کنند تا وی مجاب به پذیرش ریاست شود ولی هنوز موضوع بطور قطعی روشن نشده است .
وی افزود: متاسفانه برخی دوستان در فضای رسانه ای شتابزده عمل می کنند.
به گزارش ایرنا، 25 تشکل اصلاح طلب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را تشکیل می دهند.