طبق قانون اساسی اعتراض حق مردم است/همگی دل در گرو منافع ملی و استقلال ایران دارند
طبق قانون اساسی اعتراض حق مردم است/همگی دل در گرو منافع ملی و استقلال ایران دارند

خط امام : جلسه فوق‌العاده شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام روز شنبه برگزار شد. در این جلسه گزارشی از اعتراضات اخیر در مناطق مختلف کشور ارائه و درباره آن‌ها بحث و تبادل نظر شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام در این جلسه تاکید شد : طبق قانون اساسی اعتراض حق مردم است […]

خط امام : جلسه فوق‌العاده شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام روز شنبه برگزار شد. در این جلسه گزارشی از اعتراضات اخیر در مناطق مختلف کشور ارائه و درباره آن‌ها بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام در این جلسه تاکید شد : طبق قانون اساسی اعتراض حق مردم است و همانگونه که امام فرمود مردم ولی نعمت هستند و همگان باید این حق را پاس داشته و به آن احترام بگذارند.

محدود کردن مطالبات مردم به امور اقتصادی و معیشتی و گسترش نارضایتی از عملکرد دولت یک خطای راهبردی است. زیرا مسائل و مشکلات اقتصادی و تبعیض، مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر مولفه‌های مختلف بوده و همه آن‌ها در اختیار دولت نیست. دولت و سایر دستگاه‌ها موظفند با مسئولیت پذیری نسبت به حل مشکلات اقدام نمایند.

اصرار بر تحلیل‌های جناحی و یکسویه و نادیده گرفتن واقعیت‌های موجود در جامعه، ابعاد بی اعتمادی را گسترش داده و بر دامنه مشکلات خواهد افزود.

مردم همگی دل در گرو منافع ملی و استقلال ایران دارند و نباید آنها را از رسیدن به حقوقشان در چارچوب‌های قانونی و داخلی نا امید کرد.