جشن عید غدیر در دارالزهراء(س) تهران برگزار می گردد
جشن عید غدیر در دارالزهراء(س) تهران برگزار می گردد

خط امام : بنا بر اعلام روابط عمومی موسسه فرهنگی دارالزهراء(س) جشن عید غدیر در موسسه فرهنگی دارالزهراء(س)برگزار می گردد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، روابط عمومی موسسه فرهنگی دارالزهراء(س)زمان برگزاری جشن عید غدیر را پنج شنبه 8 شهریور ماه از ساعت 19 اعلام کرد.

خط امام : بنا بر اعلام روابط عمومی موسسه فرهنگی دارالزهراء(س) جشن عید غدیر در موسسه فرهنگی دارالزهراء(س)برگزار می گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، روابط عمومی موسسه فرهنگی دارالزهراء(س)زمان برگزاری جشن عید غدیر را پنج شنبه 8 شهریور ماه از ساعت 19 اعلام کرد.