اعضای شورای مرکزی و بازرسی مجمع نیروهای خط امام انتخاب شدند
اعضای شورای مرکزی و بازرسی مجمع نیروهای خط امام انتخاب شدند

خط امام : به دنبال برگزاری نوزدهمین کنگره سراسری مجمع نیروهای خط امام با رای مجمع عمومی اعضای شورای مرکزی مشخص شدند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، روابط عمومی مجمع نیروهای خط امام طی اطلاعیه ای اسامی نفرات منتخب نوزدهمین کنگره این تشکل سیاسی را به این شرح اعلام کرد . سیدهادی […]

خط امام : به دنبال برگزاری نوزدهمین کنگره سراسری مجمع نیروهای خط امام با رای مجمع عمومی اعضای شورای مرکزی مشخص شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، روابط عمومی مجمع نیروهای خط امام طی اطلاعیه ای اسامی نفرات منتخب نوزدهمین کنگره این تشکل سیاسی را به این شرح اعلام کرد .

سیدهادی خامنه ای ، اسفندیار تاجمیری ، خلیل قویدل ، محمدرضا اکبری ، مظفر علیزاده ، اسحاق راستی ، رحمان بابایی ، حمیدقزوینی ، زهراصفیاری ، عبدالحمیدناصرپور ، محمدرضاکمالی ، مهرزاد صدقیانی ، هادی غفاری ، محمد صباغیان ، داور نظری

همچنین بر اساس آرای اعضای مجمع عمومی شورای بازرسی به این شرح انتخاب گردید.

علی سواد کوهی ، آرمان متین ، رضا سلیمان نوری