امام خمینی(ره) به ما آموخت رأی مردم زینت نیست
امام خمینی(ره) به ما آموخت رأی مردم زینت نیست

بیانیه مجمع نیروهای خط امام به مناسبت سالروز ارتحال امام خمینی به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام در بخشی از این بیانیه با اشاره به نقش و جایگاه مردم در اندیشه امام خمینی آمده است “اکنون این ما هستیم و کارنامه‌ای که پیش روی مردم است. مسئولان و جناح‌های سیاسی درون نظام باید توضیح […]

بیانیه مجمع نیروهای خط امام به مناسبت سالروز ارتحال امام خمینی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام در بخشی از این بیانیه با اشاره به نقش و جایگاه مردم در اندیشه امام خمینی آمده است “اکنون این ما هستیم و کارنامه‌ای که پیش روی مردم است. مسئولان و جناح‌های سیاسی درون نظام باید توضیح دهند که عملکرد آنان و وضعیت مردم تا چه اندازه به معیارهای بنیانگذار نظام نزدیک است؟ آیا همگی در وضعیت مطلوب هستند یا فاصله‌ای جدی با آنها دارند؟”

چهاردهم خرداد سالروز ارتحال عبد صالح خدا و خدمتگزار صادق مردم، امام خمینی(س)، یادآور غمی بزرگ و زخمی عمیق بر جان میلیون‌ها انسان در ایران و جهان است که هیچگاه التیام نخواهد یافت.

او یگانه‌ مردی بود که پس از رنج ناشی از شکست مشروطه و کودتای رضاخان و اشغال ایران و سرکوب نهضت ملی و استبداد پهلوی و استیلای خارجی، امید را در دل مردم احیا کرد و نهضتی آزادیخواهانه و عدالت طلبانه مبتنی بر آموزه‌های دینی را رهبری نمود.

او بود که به همگان آموخت رأی مردم زینت نیست و در مشروعیت بخشی به همۀ ارکان حکومت اصالت دارد. او مقابل تفکرات متحجرانه و واپس‌گرایانه ایستاد و هزینه‌های سنگینی هم پرداخت تا اثبات کند که نگاه تنگ ‌نظرانه به حقوق مردم نه تنها در تضاد با مصالح عمومی است که نسبتی هم با دین ندارد.

او بود که مردم را ولی نعمت خواند و همواره اولویت سیاست‌های نظام در همۀ بخش‌ها را رفع محرومیت و رسیدگی به امور مستضعفین و کارگران و کشاورزان می‌دانست.

اکنون این ما هستیم و کارنامه‌ای که پیش روی مردم است. مسئولان و جناح‌های سیاسی درون نظام باید توضیح دهند که عملکرد آنان و وضعیت مردم تا چه اندازه به معیارهای بنیانگذار نظام نزدیک است؟ آیا همگی در وضعیت مطلوب هستند یا فاصله‌ای جدی با آنها دارند؟

بدون تردید دوری و نزدیکی با اندیشه‌های امام، نقش تعیین کننده‌ای در بقا و کارآمدی نظام دارد و هرگونه غفلت در این زمینه خسارت‌هایی جبران ناپذیر خواهد داشت.

مجمع نیروهای خط امام ضمن بزرگداشت یاد ایشان و تسلیت به مردم شریف ایران و همۀ دلدادگان به آن حضرت، توفیق همگان در تحقق آرمان‌های امام را آرزومند است. 

مجمع نیروهای خط امام