شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۸

اردبیلRSS Feed

از سوی دبیرکل مجمع نیروهای خط امام

احکام دبیر و اعضای جدید مجمع نیروهای خط امام اردبیل صادر...

خط امام : انتخاب اعضای شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام ( ره) اردبیل با حضور نماینده و ناظر دبیرکل مجمع نیروهای خط امام برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، طی نشست مجمع نیروهای خط امام اردبیل اعضای شورای مرکزی و دبیر این استان انتخاب شدند. بنا بر اعلام روابط عمومی مجمع نیروهای خط امام پس از انتخاب اعضای شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام اردبیل و تایید انتخابات این استان طی احکام... ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :