خراسان رضویRSS Feed

دو شاگرد مکتب سقراط خراسان

*رضا سلیمان نوری اهالی قدیم مشهد آنهایی که اکنون محدوده سنی حدود ۷۰را طی می کنند، همگان دورانی را به یاد دارند که تعداد دبیرستان های مشهد از انگشتان یک دست هم کمتر بود. در بین این تعداد انگشت شمار هم وضعیت دبیرستان فردوسی ویژه بود چه از منظر امکانات آموزشی که بزرگترین مدرسه وقت مشهد بود و چه از منظر مدرسان و معلمان که بزرگانی چون استاد محمدتقی شریعتی در آن تدریس می کردند. این گونه بود که بسیاری... ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :

صفحه 2 از 212