یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

دانشگاهRSS Feed

تجارب مسولیتی امانت اجتماعی است،باید آن را به آیندگان تحویل داد

رونمایی از کتاب "تاریخ شفاهی آموزش عالی ایران به روایت مصطفی معین"

تجارب مسولیتی امانت اجتماعی است،باید آن را به آیندگان...

خط امام : در دوره اول وزارت خود جزوه ای را دکتر هادی خانیکی به من دادند که متعلق به آقای دکتر مجید راهنما بود که اکنون ساکن فرانسه هستند. ایشان تنها یک سال و نیم در سالهای ۴۷ و ۴۸ وزیر آموزش عالی کشور بوده اند. یک جزوه یکصد صفحه ای از دوران مدیریت خود تهیه کرده بودند که من پس از مطالعه آن احساس کردم که با وجود گذشت زمان بسیار از آن، چقدر این تجربیات برای حال حاضر هم مفید است. از دلایل اصلی عقب... ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :