شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۸

رادیو و تلویزیونRSS Feed

مستند جاده ۱۸۱

روایتی از دیدار خانواده های زندانیان فلسطینی با فرزندان دربندشان

مستند جاده ۱۸۱

خط امام : مستند جاده ۱۸۱ به کارگردانی میشل خلیفی و ایال سیوان تولید سال ۲۰۰۲ بخشی از سفر به فلسطین اشغالی (اسرائیل) از جنوب به مرکز و شمال است. سکانس برگزیده مربوط به دیدار خانواده های زندانیان فلسطینی با فرزندان دربندشان است. ۰۰  ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :