دوشنبه, ۱۸ اسفند , ۱۳۹۹ Monday, 8 March , 2021
موسسات امام صدر
“ثمرات یک تاسیس “پنجاه سال پس از تشکیل موسسات امام صدر 27 نوامبر 2013

“ثمرات یک تاسیس “پنجاه سال پس از تشکیل موسسات امام صدر

منظور از موسسات امام صدر مراکزی است که با هدف رسیدگی به امور محرومان، کودکان یتیم، آموزش زنان و دختران لبنانی و تربیت جوانان جویای کار از سوی امام صدر تاسیس شده است.